Joji – Run Songtekst Vertaling in Nederlands

I fell for your magic, I tasted your skin
Ik viel voor je magie, ik proefde je huid
And though this is tragic, at least I found the end
En hoewel dit tragisch is, heb ik tenminste het einde gevonden
I witnessed your madness, you shed light on my sins
Ik was getuige van je waanzin, je wierp licht op mijn zonden
And if we share in this sadness, then where have you been?
En als we delen in dit verdriet, waar ben je dan geweest?

I know you’re not in love, like you used to be
Ik weet dat je niet verliefd bent zoals vroeger
Guess I’m not the one, like you used to think
Ik denk dat ik niet degene ben zoals je altijd dacht
So you just run
Dus je rent gewoon weg
I know that I’m stuck, in this misery
Ik weet dat ik vastzit in deze ellende
Guess I’m not enough, like you used to think
Ik denk dat ik niet genoeg ben zoals je altijd dacht
So I’ll just run
Dus ik zal gewoon rennen

You bathe in your victory
Je baadt in je overwinning
You blew out all my fumes
Je blies al mijn dampen uit
And if I took on the planet
En als ik de planeet overnam
Will I pay my dues?
Zal ik mijn contributie betalen?
Your love was a mystery
Je liefde was een mysterie
Yeah, my love is a fool
ja, mijn liefde is een dwaas
And I travel the country just to get to you
En ik reis door het land om jou te bereiken

I know you’re not in love, like you used to be
Ik weet dat je niet verliefd bent zoals vroeger
Guess I’m not the one, like you used to think
Ik denk dat ik niet degene ben zoals je altijd dacht
So you just run
Dus je rent gewoon weg
I know that I’m stuck, in this misery
Ik weet dat ik vastzit in deze ellende
Guess I’m not enough, like you used to think
Ik denk dat ik niet genoeg ben zoals je altijd dacht
So I’ll just run
Dus ik zal gewoon rennen

And I travel the country
En ik reis door het land
And I travel the country just to get to you
En ik reis door het land om jou te bereiken
I know you’re not in love
Ik weet dat je niet verliefd bent
I know you’re not in love
Ik weet dat je niet verliefd bent
I know you’re not in love
Ik weet dat je niet verliefd bent

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …