Joji – Run Text Piesne Preklad v Slovensky

I fell for your magic, I tasted your skin
Spadla som pre tvoju mágiu, ochutnala som tvoju pokožku
And though this is tragic, at least I found the end
A hoci je to tragické, aspoň som našiel koniec
I witnessed your madness, you shed light on my sins
Bol som svedkom tvojho šialenstva, vrhol si svetlo na moje hriechy
And if we share in this sadness, then where have you been?
A ak budeme zdieľať tento smútok, tak kde ste boli?

I know you’re not in love, like you used to be
Viem, že sa nemiluješ ako ty
Guess I’m not the one, like you used to think
Myslím, že nie som ten, ako si si myslel
So you just run
Tak proste utekaj
I know that I’m stuck, in this misery
Viem, že som uviaznutý v tomto utrpení
Guess I’m not enough, like you used to think
Myslím, že mi nestačí, ako si si myslel
So I’ll just run
Takže budem len bežať

You bathe in your victory
Kúpate sa vo svojom víťazstve
You blew out all my fumes
Vyhodili ste všetky moje výpary
And if I took on the planet
A keby som vzal na planétu
Will I pay my dues?
Budem platiť svoje príspevky?
Your love was a mystery
Tvoja láska bola záhadou
Yeah, my love is a fool
áno, moja láska je blázon
And I travel the country just to get to you
A cestujem po krajine, len aby som sa dostal k tebe

I know you’re not in love, like you used to be
Viem, že sa nemiluješ ako ty
Guess I’m not the one, like you used to think
Myslím, že nie som ten, ako si si myslel
So you just run
Tak proste utekaj
I know that I’m stuck, in this misery
Viem, že som uviaznutý v tomto utrpení
Guess I’m not enough, like you used to think
Myslím, že mi nestačí, ako si si myslel
So I’ll just run
Takže budem len bežať

And I travel the country
A ja cestujem po krajine
And I travel the country just to get to you
A cestujem po krajine, len aby som sa dostal k tebe
I know you’re not in love
Viem, že nie si zamilovaný
I know you’re not in love
Viem, že nie si zamilovaný
I know you’re not in love
Viem, že nie si zamilovaný

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …