Jonas Brothers – Five More Minutes Songtekst Vertaling Nederlands


Five More Minutes Songtekst Vertaling

Give me five more minutes
Geef me nog vijf minuten
Baby, I’m not finished loving you
Baby, ik ben nog niet klaar met van je te houden
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Ik wil het niet beëindigen als we nog maar net beginnen
Give me five more minutes
Geef me nog vijf minuten
Aw yeah
Ja

Right now, you just look too good to me (Mmm)
Op dit moment zie je er gewoon te goed uit voor mij
I cannot fathom letting you leave
Ik kan niet doorgronden dat ik je laat vertrekken
You’ve got important places to be (Mmm-mmm)
je moet belangrijke plaatsen zijn
Just please, not yet
Alsjeblieft, nog niet
Please, not yet
Alsjeblieft nog niet

Give me five more minutes (Yeah)
Geef me nog vijf minuten (ja)
Baby, I’m not finished loving you
Baby, ik ben nog niet klaar met van je te houden
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Ik wil het niet beëindigen als we nog maar net beginnen
Give me five more minutes
Geef me nog vijf minuten
Ooh yeah, ooh
Oh ja(Wait)
(Wacht)
Do you think you could just wait a while? (Mmm-mmm)
Denk je dat je even kunt wachten?
I think I could make it worth your while (Mmm-mmm)
Ik denk dat ik het de moeite waard kan maken
I know that bein’ late ain’t your style
Ik weet dat te laat komen niet jouw stijl is
But, please say, “Yes”
Maar zeg alsjeblieft: “Ja”
Please say, “Yes”
Zeg alsjeblieft ja”

Give me five more minutes (Hey, yeah baby)
Geef me nog vijf minuten (Hey, ja schat)
Baby, I’m not finished loving you
Baby, ik ben nog niet klaar met van je te houden
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Ik wil het niet beëindigen als we nog maar net beginnen
Give me five more minutes (Just five more)
Geef me nog vijf minuten (nog maar vijf)
Aw yeah (Come on), ooh
Ja kom op)

Please say, “Yes”
Zeg alsjeblieft ja”
Please say, “Yes”
Zeg alsjeblieft ja”
Please say, “Yes, yes, yes” (Oh)
Zeg alsjeblieft ja”
Please say, “Yes”
Zeg alsjeblieft ja”
Please say
Zeg alstublieft
Please say, “Yes”
Zeg alsjeblieft ja”

Give me five more minutes
Geef me nog vijf minuten
Five more minutes holding you
Nog vijf minuten om je vast te houden
Baby, I’m not finished and we’re only just beginning
Baby, ik ben nog niet klaar en we zijn nog maar net begonnen
Give me five more minutes
Geef me nog vijf minuten

Close