Jonas Brothers – Five More Minutes Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Five More Minutes Tekst Piosenki Tłumaczenie

Give me five more minutes
Daj mi jeszcze pięć minut
Baby, I’m not finished loving you
Kochanie, nie skończyłem cię kochać
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nie chcę tego kończyć, gdy dopiero zaczynamy
Give me five more minutes
Daj mi jeszcze pięć minut
Aw yeah
tak

Right now, you just look too good to me (Mmm)
W tej chwili wyglądasz dla mnie za dobrze
I cannot fathom letting you leave
Nie mogę pojąć pozwolić ci odejść
You’ve got important places to be (Mmm-mmm)
masz ważne miejsca
Just please, not yet
Po prostu proszę, jeszcze nie
Please, not yet
Proszę jeszcze nie

Give me five more minutes (Yeah)
Daj mi jeszcze pięć minut (tak)
Baby, I’m not finished loving you
Kochanie, nie skończyłem cię kochać
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nie chcę tego kończyć, gdy dopiero zaczynamy
Give me five more minutes
Daj mi jeszcze pięć minut
Ooh yeah, ooh
o tak

(Wait)
(Czekać)
Do you think you could just wait a while? (Mmm-mmm)
Myślisz, że mógłbyś chwilę poczekać?
I think I could make it worth your while (Mmm-mmm)
Myślę, że mógłbym sprawić, by było warto
I know that bein’ late ain’t your style
Wiem, że spóźnianie się nie jest w twoim stylu
But, please say, “Yes”
Ale powiedz „Tak”
Please say, “Yes”
Proszę, powiedz Tak”

Give me five more minutes (Hey, yeah baby)
Daj mi jeszcze pięć minut (Hej, tak kochanie)
Baby, I’m not finished loving you
Kochanie, nie skończyłem cię kochać
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nie chcę tego kończyć, gdy dopiero zaczynamy
Give me five more minutes (Just five more)
Daj mi jeszcze pięć minut (jeszcze pięć)
Aw yeah (Come on), ooh
oczywiście chodźmy)

Please say, “Yes”
Proszę, powiedz Tak”
Please say, “Yes”
Proszę, powiedz Tak”
Please say, “Yes, yes, yes” (Oh)
Proszę, powiedz Tak”
Please say, “Yes”
Proszę, powiedz Tak”
Please say
Proszę powiedz
Please say, “Yes”
Proszę, powiedz Tak”

Give me five more minutes
Daj mi jeszcze pięć minut
Five more minutes holding you
Jeszcze pięć minut
Baby, I’m not finished and we’re only just beginning
Kochanie, jeszcze nie skończyłem i dopiero zaczynamy
Give me five more minutes
Daj mi jeszcze pięć minut