Jonas Brothers – Five More Minutes Text Piesne Preklad v Slovenský


Five More Minutes Text Piesne Preklad

Give me five more minutes
Dajte mi ďalších päť minút
Baby, I’m not finished loving you
Miláčik, neskončil som ťa milovať
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nechcem to ukončiť, keď len začíname
Give me five more minutes
Dajte mi ďalších päť minút
Aw yeah
Áno

Right now, you just look too good to me (Mmm)
Práve teraz na mňa vyzeráš príliš dobre
I cannot fathom letting you leave
Nemôžem pochopiť, že ťa nechám odísť
You’ve got important places to be (Mmm-mmm)
musíte mať dôležité miesta
Just please, not yet
Len prosím, ešte nie
Please, not yet
Prosím, ešte nie

Give me five more minutes (Yeah)
Dajte mi ďalších päť minút (áno)
Baby, I’m not finished loving you
Miláčik, neskončil som ťa milovať
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nechcem to ukončiť, keď len začíname
Give me five more minutes
Dajte mi ďalších päť minút
Ooh yeah, ooh
Ó áno(Wait)
(Čakajte)
Do you think you could just wait a while? (Mmm-mmm)
Myslíš si, že by si mohol chvíľu počkať?
I think I could make it worth your while (Mmm-mmm)
Myslím, že by som si mohol dovoliť, aby to stálo za tvoj čas
I know that bein’ late ain’t your style
Viem, že neskoro nie je váš štýl
But, please say, “Yes”
Ale povedzte, „Áno“
Please say, “Yes”
Povedzte „áno“

Give me five more minutes (Hey, yeah baby)
Daj mi ďalších päť minút (Hej, áno zlato)
Baby, I’m not finished loving you
Miláčik, neskončil som ťa milovať
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nechcem to ukončiť, keď len začíname
Give me five more minutes (Just five more)
Dajte mi ďalších päť minút (ďalších päť)
Aw yeah (Come on), ooh
áno (No no)

Please say, “Yes”
Povedzte „áno“
Please say, “Yes”
Povedzte „áno“
Please say, “Yes, yes, yes” (Oh)
Povedzte „áno“
Please say, “Yes”
Povedzte „áno“
Please say
Prosím povedz
Please say, “Yes”
Povedzte „áno“

Give me five more minutes
Dajte mi ďalších päť minút
Five more minutes holding you
Ďalších päť minút vás drží
Baby, I’m not finished and we’re only just beginning
Baby, ešte som neskončil a my sme len na začiatku
Give me five more minutes
Dajte mi ďalších päť minút

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close