Jonas Brothers – Five More Minutes Text Písně Český Překlad

Five More Minutes Text Písně Překlad

Give me five more minutes
Dej mi ještě pět minut
Baby, I’m not finished loving you
Baby, nedokončil jsem tě milovat
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nechci to ukončit, když jsme teprve na začátku
Give me five more minutes
Dej mi ještě pět minut
Aw yeah
Ano

Right now, you just look too good to me (Mmm)
Právě teď pro mě vypadáš příliš dobře
I cannot fathom letting you leave
Nemůžu pochopit, že tě nechám odejít
You’ve got important places to be (Mmm-mmm)
musíte mít důležitá místa
Just please, not yet
Jen prosím, ještě ne
Please, not yet
Prosím, ještě ne

Give me five more minutes (Yeah)
Dej mi ještě pět minut (ano)
Baby, I’m not finished loving you
Baby, nedokončil jsem tě milovat
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nechci to ukončit, když jsme teprve na začátku
Give me five more minutes
Dej mi ještě pět minut
Ooh yeah, ooh
ach ano

(Wait)
(Počkejte)
Do you think you could just wait a while? (Mmm-mmm)
Myslíte si, že byste mohli chvíli počkat?
I think I could make it worth your while (Mmm-mmm)
Myslím, že bych si za to mohl udělat čas
I know that bein’ late ain’t your style
Vím, že zpoždění není váš styl
But, please say, “Yes”
Ale řekněte prosím: „Ano“
Please say, “Yes”
Prosím řekni ano”

Give me five more minutes (Hey, yeah baby)
Dej mi ještě pět minut (Hej, ano zlato)
Baby, I’m not finished loving you
Baby, nedokončil jsem tě milovat
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nechci to ukončit, když jsme teprve na začátku
Give me five more minutes (Just five more)
Dej mi ještě pět minut (Jen dalších pět)
Aw yeah (Come on), ooh
ano (No no)

Please say, “Yes”
Prosím řekni ano”
Please say, “Yes”
Prosím řekni ano”
Please say, “Yes, yes, yes” (Oh)
Prosím řekni ano”
Please say, “Yes”
Prosím řekni ano”
Please say
Prosím řekni
Please say, “Yes”
Prosím řekni ano”

Give me five more minutes
Dej mi ještě pět minut
Five more minutes holding you
Ještě pět minut vás drží
Baby, I’m not finished and we’re only just beginning
Baby, ještě jsem neskončil a my teprve začneme
Give me five more minutes
Dej mi ještě pět minut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close