Jonas Brothers – Five More Minutes Versuri Traduse în Română

Five More Minutes Versuri Traduse

Give me five more minutes
Mai dă-mi încă cinci minute
Baby, I’m not finished loving you
Păi, nu am terminat să te iubesc
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nu vreau să o terminăm atunci când abia începem
Give me five more minutes
Mai dă-mi încă cinci minute
Aw yeah
da

Right now, you just look too good to me (Mmm)
Chiar acum, arăți prea bine pentru mine
I cannot fathom letting you leave
Nu pot să-mi dau voie să te las
You’ve got important places to be (Mmm-mmm)
ai locuri importante pentru a fi
Just please, not yet
Doar te rog, nu încă
Please, not yet
Te rog, nu încă

Give me five more minutes (Yeah)
Mai dă-mi încă cinci minute (da)
Baby, I’m not finished loving you
Păi, nu am terminat să te iubesc
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nu vreau să o terminăm atunci când abia începem
Give me five more minutes
Mai dă-mi încă cinci minute
Ooh yeah, ooh
o da

(Wait)
(Aștepta)
Do you think you could just wait a while? (Mmm-mmm)
Crezi că ai putea doar să aștepți un timp?
I think I could make it worth your while (Mmm-mmm)
Cred că aș putea merita timpul tău
I know that bein’ late ain’t your style
Știu că a întârzia nu este stilul tău
But, please say, “Yes”
Dar, vă rog, spuneți „Da”
Please say, “Yes”
Te rog spune da”

Give me five more minutes (Hey, yeah baby)
Mai dă-mi încă cinci minute (Hei, da, copil)
Baby, I’m not finished loving you
Păi, nu am terminat să te iubesc
I don’t wanna end it when we’re only just beginning
Nu vreau să o terminăm atunci când abia începem
Give me five more minutes (Just five more)
Mai dă-mi încă cinci minute
Aw yeah (Come on), ooh
da (haide)

Please say, “Yes”
Te rog spune da”
Please say, “Yes”
Te rog spune da”
Please say, “Yes, yes, yes” (Oh)
Te rog spune da”
Please say, “Yes”
Te rog spune da”
Please say
Spuneti va rog
Please say, “Yes”
Te rog spune da”

Give me five more minutes
Mai dă-mi încă cinci minute
Five more minutes holding you
Încă cinci minute ținându-te
Baby, I’m not finished and we’re only just beginning
Păi, nu am terminat și abia începem
Give me five more minutes
Mai dă-mi încă cinci minute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close