Juice WRLD – Come and Go şarkı sözleri türkçe çeviri

Come and Go şarkı sözleri çeviri

Woah, uh
Hey
Oh, oh-oh, oh (Mello made it right, uh)
Oh, oh-oh, oh (Mello doğru yaptı)

I try to be everything that I can
Yapabileceğim her şey olmaya çalışıyorum
But sometimes, I come out as bein’ nothin’
Ama bazen, hiçbir şey olarak ortaya çıkıyorum
I try to be everything that I can
Yapabileceğim her şey olmaya çalışıyorum
But sometimes, I come out as bein’ nothin’
Ama bazen, hiçbir şey olarak ortaya çıkıyorum
I pray to God that he make me a better man (Uh)
Beni daha iyi bir adam yapması için Tanrı’ya dua ediyorum
Maybe one day, I’ma stand for somethin’
Belki bir gün, bir şey için duruyorum
I’m thankin’ God that he made you part of the plan
Tanrı’ya seni planın bir parçası yaptığı için teşekkür ediyorum
I guess I ain’t go through all that Hell for nothin’
Sanırım hiçbir şey için o cehennemden geçmedim
I’m always f*ckin’ up and wreckin’ sh*t
Ben her zaman kötü olanı mahvediyorum
It seems like I perfected it
Mükemmelleştirdim gibi görünüyor
I offer you my love
Sana teklif ediyorum aşkım
I hope you take it like some medicine
Umarım biraz ilaç gibi alırsın
You tell me ain’t nobody better than me
Bana benden daha iyi kimse olmadığını söylüyorsun
I think that there’s better than me
Benden daha iyi olduğunu düşünüyorum
Hope you see the better in me
Umarım içimde daha iyi görürsün
Always end up betterin’ me
Her zaman beni iyileştirir

I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez
I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez
I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez
I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez
I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez
I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez

We take dr*gs, then you hold me close
Kötü şeyler alıyoruz, sonra beni yakın tutuyorsun
Then I tell you how you make me whole
O zaman sana nasıl beni bütünleştirdiğini söylüyorum
Sometimes, I feel you like bein’ alone
Bazen yalnız kalmaktan hoşlandığını hissediyorum
Then you tell me that I shoulda stayed in the room
Sonra bana odada kalmam gerektiğini söyledin
Guess I got it all wrong all along, my fault
Sanırım baştan beri yanlış anladım, benim hatam
My mistakes probably wipe all the rights I’ve done
Hatalarım muhtemelen yaptığım tüm hakları siliyor
Sayin’ goodbye to bygones, those are bygones
Bygonlara veda ederek, bunlar bygonlardır
Head up, baby, stay strong, we gon’ live long
Baş, bebeğim, güçlü kal, uzun yaşayacağız

I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez
I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez
I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez
I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez
I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez
I don’t wanna ruin this one
Bunu mahvetmek istemiyorum
This type of love don’t always come and go
Bu aşk türü her zaman gelip gitmez