Juice WRLD – Come and Go Songtekst Vertaling Nederlands

Come and Go Songtekst Vertaling

Woah, uh
Hallo
Oh, oh-oh, oh (Mello made it right, uh)
Oh, oh-oh, oh (Mello heeft het goed gemaakt)

I try to be everything that I can
Ik probeer alles te zijn wat ik kan
But sometimes, I come out as bein’ nothin’
Maar soms kom ik eruit als niets
I try to be everything that I can
Ik probeer alles te zijn wat ik kan
But sometimes, I come out as bein’ nothin’
Maar soms kom ik eruit als niets
I pray to God that he make me a better man (Uh)
Ik bid tot God dat hij me een betere man maakt
Maybe one day, I’ma stand for somethin’
Misschien sta ik op een dag ergens voor
I’m thankin’ God that he made you part of the plan
Ik dank God dat hij je deel heeft laten uitmaken van het plan
I guess I ain’t go through all that Hell for nothin’
Ik denk dat ik nergens doorheen die hel ben gegaan
I’m always f*ckin’ up and wreckin’ sh*t
Ik doe altijd het slechte en vernietig het
It seems like I perfected it
Het lijkt erop dat ik het heb geperfectioneerd
I offer you my love
Ik bied je aan, mijn liefde
I hope you take it like some medicine
Ik hoop dat je het als een medicijn neemt
You tell me ain’t nobody better than me
Je zegt me dat er niemand beter is dan ik
I think that there’s better than me
Ik denk dat er beter is dan ik
Hope you see the better in me
Ik hoop dat je het betere in mij ziet
Always end up betterin’ me
Eindig me altijd beter

I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd
I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd
I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd
I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd
I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd
I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd

We take dr*gs, then you hold me close
We nemen slechte dingen, dan houd je me stevig vast
Then I tell you how you make me whole
Dan vertel ik je hoe je me heel maakt
Sometimes, I feel you like bein’ alone
Soms heb ik het gevoel dat je alleen bent
Then you tell me that I shoulda stayed in the room
Vertel me dan dat ik in de kamer had moeten blijven
Guess I got it all wrong all along, my fault
Ik denk dat ik het de hele tijd verkeerd heb, mijn schuld
My mistakes probably wipe all the rights I’ve done
Mijn fouten wissen waarschijnlijk alle rechten die ik heb gedaan
Sayin’ goodbye to bygones, those are bygones
Afscheid nemen van vervlogen tijden, dat zijn vervlogen tijden
Head up, baby, stay strong, we gon’ live long
Hoofd omhoog, baby, blijf sterk, we gaan lang leven

I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd
I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd
I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd
I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd
I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd
I don’t wanna ruin this one
Ik wil deze niet verpesten
This type of love don’t always come and go
Dit soort liefde komt en gaat niet altijd