Juice WRLD – Come and Go Text Piesne Preklad v Slovenský

Come and Go Text Piesne Preklad

Woah, uh
hej
Oh, oh-oh, oh (Mello made it right, uh)
Och, oh-oh, oh (Mello to napravil)

I try to be everything that I can
Snažím sa byť všetko, čo viem
But sometimes, I come out as bein’ nothin’
Ale niekedy vyjdem ako nič
I try to be everything that I can
Snažím sa byť všetko, čo viem
But sometimes, I come out as bein’ nothin’
Ale niekedy vyjdem ako nič
I pray to God that he make me a better man (Uh)
Modlím sa k Bohu, aby ma urobil lepším človekom
Maybe one day, I’ma stand for somethin’
Možno jedného dňa stojím za niečím
I’m thankin’ God that he made you part of the plan
Ďakujem Bohu, že sa z teba stal súčasťou plánu
I guess I ain’t go through all that Hell for nothin’
Myslím, že som neprešiel tým peklom pre nič za nič
I’m always f*ckin’ up and wreckin’ sh*t
Vždy sa snažím doháňať zlé
It seems like I perfected it
Vyzerá to, že som to zdokonalil
I offer you my love
Ponúkam vás, moja láska
I hope you take it like some medicine
Dúfam, že to berieš ako nejaký liek
You tell me ain’t nobody better than me
Hovoríš mi, že nikto nie je lepší ako ja
I think that there’s better than me
Myslím, že je lepší ako ja
Hope you see the better in me
Dúfam, že vo mne uvidíte lepšie
Always end up betterin’ me
Vždy ma nakoniec zlepšujte

I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza
I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza
I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza
I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza
I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza
I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza

We take dr*gs, then you hold me close
Berieme zlé veci, potom ma držíš blízko
Then I tell you how you make me whole
Potom ti poviem, ako ma urobíš celkovým
Sometimes, I feel you like bein’ alone
Niekedy mám pocit, že si sám
Then you tell me that I shoulda stayed in the room
Potom mi povieš, že som mal zostať v miestnosti
Guess I got it all wrong all along, my fault
Myslím, že som to celé celé mýlil, moja vina
My mistakes probably wipe all the rights I’ve done
Moje chyby pravdepodobne vymažú všetky práva, ktoré som spravil
Sayin’ goodbye to bygones, those are bygones
Rozlúčime sa s minulosťami, sú to minulé
Head up, baby, stay strong, we gon’ live long
Hlava hore, zlato, zostaň silná, budeme žiť dlho

I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza
I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza
I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza
I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza
I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza
I don’t wanna ruin this one
Toto nechcem zničiť
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky nie vždy príde a odchádza