Juice WRLD – Life’s A Mess dalszöveg Magyar fordítása

Life's A Mess dalszöveg fordítása

Have you ever fallen head over heels for somebody?
Volt-e valaha valaki sarkában a feje?
Not just somebody
Nem csak valakit
No, no
Nem nem
(Rex, you did it again)
(Rex, újra megcsináltad)

Have you ever fallen head over heels for somebody
Leesett valaha valakiért sarkába
That made promises to give you the world? Um
Ez ígéreteket adott neked a világ számára? um
I really hope they held you down
Nagyon remélem, hogy visszatartották téged
I really hope it was no lying
Nagyon remélem, hogy nem hazudott
‘Cause when heart breaks it feel like the world’s gone
mert amikor szívroham van, úgy érzi, hogy a világ eltűnt
But if the love’s real, you’d feel your soul roar like a lion
De ha a szerelem valódi, úgy érezné, ahogy a lelke ordít, mint egy oroszlán
And you’d finally let bygones be bygones
És végül hagynád, hogy a múltban válnak
Don’t throw in the towel, I know it feels like you’re the only one trying
Ne dobja be a törülközőt, tudom, hogy úgy érzi, hogy csak te próbálkozol
You just gotta learn to live and love on
Csak meg kell tanulnod élni és szeretni

I belong with the one put on this earth for me
Azhoz tartozom, amellyel számomra a földre helyezték
Everybody has their someone, just gotta look and see
Mindenkinek van valaki, csak meg kellett nézni
I’m screaming out, “Lord, help me,” I’ve been lonely
Kiáltom: “Uram, segíts nekem”. Magányos voltam
That’s when you accept me, then you set me free
Ez az, amikor elfogad engem, akkor megszabadít

Uh, sometimes life’s a mess
Ööö, az élet néha rendetlenség
Uh, I get high when I’m upset
Örülök, amikor ideges vagyok
I remember when me and love didn’t click
Emlékszem, amikor én és a szerelem nem kattintottak rá
Searchin’ for somethin’ real, then I found it
Valami valósat keresve, aztán megtaláltam
Uh, sometimes life’s a mess
Ööö, az élet néha rendetlenség
Yeah, I get high when I’m upset
igen, én felmegyek, amikor ideges vagyok
I remember when me and love ain’t click
Emlékszem, amikor én és a szerelem nem kattintottak rá
Lookin’ for somethin’ real, then I found it
Keresek valami igazi dolgot, majd megtaláltam
Been pretty f*ckin’ bad, but it’s better now
Nagyon f * cking rossz, de most jobb
Through the trials and tribulations, I found my way out
A tárgyalásokon és a gyötrelmeken keresztül találtam kiutat
Feel all of the good and bad vibrations all around
Érezze az egész jó és rossz rezgést
All around us, they surround us
Körülöttünk, körülvesznek minket
Was a lost cause with some lost love
Elveszett ügy volt némi elveszett szerelem miatt
It ain’t my fault, pain chose us
Nem az én hibám, a fájdalom választott minket
Then I found her
Aztán megtaláltam
My whole world turned upside down, uh
Az egész világom fejjel lefelé fordult, uh
But for the better
De a jobb oldalon

I belong with the one put on this earth for me
Azhoz tartozom, amellyel számomra a földre helyezték
Everybody has their someone, just gotta look and see
Mindenkinek van valaki, csak meg kellett nézni
I’m screaming out, “Lord, help me,” I’ve been lonely
Kiáltom: “Uram, segíts nekem”. Magányos voltam
That’s when you accept me, then you set me free
Ez az, amikor elfogad engem, akkor megszabadít

Uh, sometimes life’s a mess
Ööö, az élet néha rendetlenség
Uh, I get high when I’m upset
Örülök, amikor ideges vagyok
I remember when me and love didn’t click
Emlékszem, amikor én és a szerelem nem kattintottak rá
Searchin’ for somethin’ real, then I found it
Valami valósat keresve, aztán megtaláltam
Uh, sometimes life’s a mess
Ööö, az élet néha rendetlenség
Yeah, I get high when I’m upset
igen, én felmegyek, amikor ideges vagyok
I remember when me and love ain’t click
Emlékszem, amikor én és a szerelem nem kattintottak rá
Lookin’ for somethin’ real, then I found it
Keresek valami igazi dolgot, majd megtaláltam
Thank God I finally found you
Hála Istennek, hogy végre megtaláltam
You put the light in my eyes when I’m around you
Ha a fényed van a szemembe, amikor körülöttem vagyok
I’m too flawed to hold you down, but
Túl hibás vagyok ahhoz, hogy visszatartsalak, de
Don’t wanna be here alone
Nem akarok itt egyedül lenni
And I thank God I finally found you
És köszönöm Istennek, hogy végre megtaláltam
I’ll put the light in your eyes if I’m allowed to
Felvilágosítom a szemét, ha megengedik
I’m too flawed to hold you down, but
Túl hibás vagyok ahhoz, hogy visszatartsalak, de
Don’t let me be here alone
Ne hagyd, hogy itt maradjak egyedül