Juice WRLD – Life’s A Mess Songtekst Vertaling Nederlands

Life's A Mess Songtekst Vertaling

Have you ever fallen head over heels for somebody?
Ben je ooit hals over kop gevallen voor iemand?
Not just somebody
Niet zomaar iemand
No, no
Nee nee
(Rex, you did it again)
(Rex, je hebt het opnieuw gedaan)

Have you ever fallen head over heels for somebody
Ben je ooit hals over kop gevallen voor iemand
That made promises to give you the world? Um
Dat beloofde je de wereld te geven? Um
I really hope they held you down
Ik hoop echt dat ze je hebben tegengehouden
I really hope it was no lying
Ik hoop echt dat het niet liegen is
‘Cause when heart breaks it feel like the world’s gone
want bij een gebroken hart voelt het alsof de wereld weg is
But if the love’s real, you’d feel your soul roar like a lion
Maar als de liefde echt is, zou je je ziel voelen brullen als een leeuw
And you’d finally let bygones be bygones
En je zou eindelijk voorbije vervlogen tijden laten zijn
Don’t throw in the towel, I know it feels like you’re the only one trying
Gooi niet de handdoek in de ring, ik weet dat het voelt alsof jij de enige bent die het probeert
You just gotta learn to live and love on
Je moet gewoon leren leven en liefhebben

I belong with the one put on this earth for me
Ik hoor bij degene die voor mij op deze aarde is gezet
Everybody has their someone, just gotta look and see
Iedereen heeft zijn iemand, moet gewoon kijken en zien
I’m screaming out, “Lord, help me,” I’ve been lonely
Ik schreeuw: “Heer, help me”, ik ben eenzaam geweest
That’s when you accept me, then you set me free
Dat is wanneer je me accepteert, dan laat je me vrij

Uh, sometimes life’s a mess
Soms is het leven een zooitje
Uh, I get high when I’m upset
Uh, ik word high als ik van streek ben
I remember when me and love didn’t click
Ik herinner me dat ik en liefde niet klikten
Searchin’ for somethin’ real, then I found it
Op zoek naar iets echts, dan heb ik het gevonden
Uh, sometimes life’s a mess
Soms is het leven een zooitje
Yeah, I get high when I’m upset
ja, ik word high als ik van streek ben
I remember when me and love ain’t click
Ik herinner me dat ik en liefde niet klikten
Lookin’ for somethin’ real, then I found it
Op zoek naar iets echts, dan heb ik het gevonden
Been pretty f*ckin’ bad, but it’s better now
Het was behoorlijk slecht, maar het is nu beter
Through the trials and tribulations, I found my way out
Door de beproevingen en beproevingen vond ik mijn weg naar buiten
Feel all of the good and bad vibrations all around
Voel overal de goede en slechte vibraties
All around us, they surround us
Overal om ons heen omringen ze ons
Was a lost cause with some lost love
Was een verloren zaak met wat verloren liefde
It ain’t my fault, pain chose us
Het is niet mijn schuld, pijn koos ons
Then I found her
Toen vond ik haar
My whole world turned upside down, uh
Mijn hele wereld stond op zijn kop, uh
But for the better
Maar ten goede

I belong with the one put on this earth for me
Ik hoor bij degene die voor mij op deze aarde is gezet
Everybody has their someone, just gotta look and see
Iedereen heeft zijn iemand, moet gewoon kijken en zien
I’m screaming out, “Lord, help me,” I’ve been lonely
Ik schreeuw: “Heer, help me”, ik ben eenzaam geweest
That’s when you accept me, then you set me free
Dat is wanneer je me accepteert, dan laat je me vrij

Uh, sometimes life’s a mess
Soms is het leven een zooitje
Uh, I get high when I’m upset
Uh, ik word high als ik van streek ben
I remember when me and love didn’t click
Ik herinner me dat ik en liefde niet klikten
Searchin’ for somethin’ real, then I found it
Op zoek naar iets echts, dan heb ik het gevonden
Uh, sometimes life’s a mess
Soms is het leven een zooitje
Yeah, I get high when I’m upset
ja, ik word high als ik van streek ben
I remember when me and love ain’t click
Ik herinner me dat ik en liefde niet klikten
Lookin’ for somethin’ real, then I found it
Op zoek naar iets echts, dan heb ik het gevonden
Thank God I finally found you
Godzijdank heb ik je eindelijk gevonden
You put the light in my eyes when I’m around you
Je steekt het licht in mijn ogen als ik bij je ben
I’m too flawed to hold you down, but
Ik ben te gebrekkig om je tegen te houden, maar
Don’t wanna be here alone
Ik wil hier niet alleen zijn
And I thank God I finally found you
En ik dank God dat ik je eindelijk heb gevonden
I’ll put the light in your eyes if I’m allowed to
Ik zal het licht in je ogen steken als ik dat mag
I’m too flawed to hold you down, but
Ik ben te gebrekkig om je tegen te houden, maar
Don’t let me be here alone
Laat me hier niet alleen zijn