Justin Bieber – 10,000 Hours dalszöveg fordítás magyarul

Do you love the rain, does it make you dance
Szereted az esőt, táncol?
When you’re drunk with your friends at a party?
Amikor részeg a barátaival egy partin?
What’s your favorite song, does it make you smile?
Mi a kedvenc dalod, mosolyog rá?
Do you think of me?
Gondolsz rám?

When you close your eyes, tell me, what are you dreamin’?
Amikor becsukja a szemét, mondja meg, miről álmodik?
Everything, I wanna know it all
Mindent, szeretném tudni mindent

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more
Tízezer órát és még tízezer is eltöltöttem
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours
Ó, ha erre van szükség ahhoz a kedvesem megtanulásához
And I might never get there, but I’m gonna try
És talán soha nem jutok oda, de megpróbálom
If it’s ten thousand hours or the rest of my life
Ha tízezer óra vagy életem hátralevő része
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Szeretni foglak (ó, oh-oh, oh, oh)

Do you miss the road that you grew up on?
Hiányzik az az út, amelyen felnõttél?
Did you get your middle name from your grandma?
Megkapta a középső nevét a nagymamádtól?
When you think about your forever now, do you think of me?
Ha most örökre gondolsz rád, gondolsz rám?

When you close your eyes, tell me, what are you dreamin’?
Amikor becsukja a szemét, mondja meg, miről álmodik?
Everything, I wanna know it all
Mindent, szeretném tudni mindent

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more
Tízezer órát és még tízezer is eltöltöttem
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours
Ó, ha erre van szükség ahhoz a kedvesem megtanulásához
And I might never get there, but I’m gonna try
És talán soha nem jutok oda, de megpróbálom
If it’s ten thousand hours or the rest of my life
Ha tízezer óra vagy életem hátralevő része
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Szeretni foglak (ó, oh-oh, oh, oh)
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Szeretni foglak (ó, oh-oh, oh, oh)

Ooh, want the good and the bad and everything in between
ó, csak a jót és a rosszat, és a kettőt szeretnéd
Ooh, gotta cure my curiosity
ó, meg kell gyógyítanom a kíváncsiságomat
Ooh, yeah
ó, igen

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more
Tízezer órát és még tízezer is eltöltöttem
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours (Sweet heart of yours)
Ó, ha erre van szükség ahhoz a kedvesem megtanulásához
And I might never get there, but I’m gonna try (Yeah)
És talán soha nem jutok oda, de megpróbálok (igen)
If it’s ten thousand hours or the rest of my life
Ha tízezer óra vagy életem hátralevő része
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Szeretni foglak (ó, oh-oh, oh, oh)
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Szeretni foglak (ó, oh-oh, oh, oh)
Yeah
Igen
And I…
És én
Do you love the rain, does it make you dance?
Szereted az esőt, táncol?
I’m gonna love you (I’m gonna love you)
Szeretni foglak (szeretni foglak)
I’m gonna love you
Szeretni foglak