Justin Bieber – 10,000 Hours Songtekst Vertaling in Nederlands

Do you love the rain, does it make you dance
Houd je van de regen, laat het je dansen?
When you’re drunk with your friends at a party?
Wanneer je dronken bent met je vrienden op een feestje?
What’s your favorite song, does it make you smile?
Wat is je favoriete nummer, laat het je glimlachen?
Do you think of me?
Denk je aan mij?

When you close your eyes, tell me, what are you dreamin’?
Vertel me, wanneer je je ogen sluit, waar droom je over?
Everything, I wanna know it all
Alles, ik wil het allemaal weten

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more
Ik zou tienduizend uur besteden en tienduizend meer
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours
Oh, als dat nodig is om die lieverd van je te leren
And I might never get there, but I’m gonna try
En ik zal er misschien nooit komen, maar ik ga het proberen
If it’s ten thousand hours or the rest of my life
Als het tienduizend uur is of de rest van mijn leven
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Ik ga van je houden (oh, oh-oh, oh, oh)

Do you miss the road that you grew up on?
Mis je de weg waarop je bent opgegroeid?
Did you get your middle name from your grandma?
Heb je je middelste naam van je oma gekregen?
When you think about your forever now, do you think of me?
Als je nu voor altijd aan je denkt, denk je dan aan mij?

When you close your eyes, tell me, what are you dreamin’?
Vertel me, wanneer je je ogen sluit, waar droom je over?
Everything, I wanna know it all
Alles, ik wil het allemaal weten

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more
Ik zou tienduizend uur besteden en tienduizend meer
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours
Oh, als dat nodig is om die lieverd van je te leren
And I might never get there, but I’m gonna try
En ik zal er misschien nooit komen, maar ik ga het proberen
If it’s ten thousand hours or the rest of my life
Als het tienduizend uur is of de rest van mijn leven
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Ik ga van je houden (oh, oh-oh, oh, oh)
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Ik ga van je houden (oh, oh-oh, oh, oh)

Ooh, want the good and the bad and everything in between
oh, wil het goede en het slechte en alles daartussenin
Ooh, gotta cure my curiosity
oh, moet mijn nieuwsgierigheid genezen
Ooh, yeah
Oh ja

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more
Ik zou tienduizend uur besteden en tienduizend meer
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours (Sweet heart of yours)
Oh, als dat nodig is om die lieverd van je te leren
And I might never get there, but I’m gonna try (Yeah)
En ik zal er misschien nooit komen, maar ik ga het proberen (ja)
If it’s ten thousand hours or the rest of my life
Als het tienduizend uur is of de rest van mijn leven
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Ik ga van je houden (oh, oh-oh, oh, oh)
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Ik ga van je houden (oh, oh-oh, oh, oh)
Yeah
Ja
And I…
En ik
Do you love the rain, does it make you dance?
Ben je dol op de regen, laat het je dansen?
I’m gonna love you (I’m gonna love you)
Ik ga van je houden (ik ga van je houden)
I’m gonna love you
Ik ga van je houden