Justin Bieber – 10,000 Hours Text Písně Překlad v Český

Do you love the rain, does it make you dance
Milujete déšť, dělá vás to tancem
When you’re drunk with your friends at a party?
Když jsi opilý s přáteli na večírku?
What’s your favorite song, does it make you smile?
Jaká je vaše oblíbená píseň, dělá vám úsměv?
Do you think of me?
Myslíš na mě?

When you close your eyes, tell me, what are you dreamin’?
Když zavřete oči, řekněte mi, o čem to sníte?
Everything, I wanna know it all
Všechno, chci to všechno vědět

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more
Strávil bych deset tisíc hodin a dalších deset tisíc
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours
Ach, jestli to je to, co je potřeba, abyste se naučili své milé
And I might never get there, but I’m gonna try
A možná bych se tam nikdy nedostal, ale zkusím to
If it’s ten thousand hours or the rest of my life
Pokud je to deset tisíc hodin nebo zbytek mého života
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Budu tě milovat (oh, oh-oh, oh, oh)

Do you miss the road that you grew up on?
Chybí vám cesta, na které jste vyrostli?
Did you get your middle name from your grandma?
Získali jste své prostřední jméno od babičky?
When you think about your forever now, do you think of me?
Když na tebe navždy myslíš, myslíš na mě?

When you close your eyes, tell me, what are you dreamin’?
Když zavřete oči, řekněte mi, o čem to sníte?
Everything, I wanna know it all
Všechno, chci to všechno vědět

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more
Strávil bych deset tisíc hodin a dalších deset tisíc
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours
Ach, jestli to je to, co je potřeba, abyste se naučili své milé
And I might never get there, but I’m gonna try
A možná bych se tam nikdy nedostal, ale zkusím to
If it’s ten thousand hours or the rest of my life
Pokud je to deset tisíc hodin nebo zbytek mého života
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Budu tě milovat (oh, oh-oh, oh, oh)
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Budu tě milovat (oh, oh-oh, oh, oh)

Ooh, want the good and the bad and everything in between
oh, chci dobré a špatné a všechno mezi tím
Ooh, gotta cure my curiosity
oh, musím vyléčit moji zvědavost
Ooh, yeah
ano, ano

I’d spend ten thousand hours and ten thousand more
Strávil bych deset tisíc hodin a dalších deset tisíc
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours (Sweet heart of yours)
Ach, jestli to je to, co je potřeba, abyste se naučili své milé
And I might never get there, but I’m gonna try (Yeah)
A možná bych se tam nikdy nedostal, ale zkusím to (ano)
If it’s ten thousand hours or the rest of my life
Pokud je to deset tisíc hodin nebo zbytek mého života
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Budu tě milovat (oh, oh-oh, oh, oh)
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
Budu tě milovat (oh, oh-oh, oh, oh)
Yeah
Ano
And I…
A já
Do you love the rain, does it make you dance?
Milujete déšť, dělá vás to tancem?
I’m gonna love you (I’m gonna love you)
Budu tě milovat (Budu tě milovat)
I’m gonna love you
Budu tě milovat