Justin Bieber – Changes Songtekst Vertaling in Nederlands

Some days I move like water
Sommige dagen beweeg ik als water
Some days I burn like fire
Sommige dagen brand ik als vuur
Some days I wanna push further
Sommige dagen wil ik verder gaan
Some days I wanna do nothin’
Sommige dagen wil ik niets doen

And I just wanna be the best of me
En ik wil gewoon de beste van mezelf zijn
Even though sometimes we might disagree
Hoewel we het soms niet eens kunnen zijn
So that I can be the best for you
Zodat ik de beste voor jou kan zijn
That’s all I wanna do
Dat is alles wat ik wil doen

I’m goin’ through changes
Ik ga door veranderingen
I’m goin’ through changes
Ik ga door veranderingen
Though I’m goin’ through changes
Hoewel ik veranderingen doormaak
Don’t mean that I’ll change
Dat betekent niet dat ik ga veranderen

Sometimes I’ll go to sleep early
Soms ga ik vroeg slapen
Sometimes I can’t close my eyes
Soms kan ik mijn ogen niet sluiten
Sometimes I smile like it’s all good
Soms glimlach ik alsof het allemaal goed is
Even though there’s pain underneath it
Hoewel er pijn onder zit

I just wanna be the best of me
Ik wil gewoon de beste van mezelf zijn
Even though sometimes I forget to breathe
Hoewel ik soms vergeet te ademen
So that I can be the best for you
Zodat ik de beste voor jou kan zijn
That’s all I wanna do
Dat is alles wat ik wil doen

I be goin’ through changes
Ik zal veranderingen doormaken
I’m goin’ through changes
Ik ga door veranderingen
Though I’m goin’ through changes
Hoewel ik veranderingen doormaak
Don’t mean that I’ll change
Bedoel niet dat ik zal veranderen
Yeah, I’m goin’ through changes
ja, ik ga door veranderingen
I’m goin’ through changes (Ooh, yes I am)
Ik ga door veranderingen (oh, ja ik ben)
Though I’m goin’ through changes (That’s right)
Hoewel ik veranderingen doormaak (dat klopt)
Don’t mean that I’ll change, woah
Dat betekent niet dat ik ga veranderen

La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum
(deze regel heeft geen betekenis)
La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum, no
(deze regel heeft geen betekenis)
La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum
(deze regel heeft geen betekenis)
I’m going through changes
Ik ga door veranderingen
No, I ain’t changed, yeah
Nee, ik ben niet veranderd, ja
Uh, people change, circumstances change
Ja, mensen veranderen, omstandigheden veranderen
But God always remains the same
Maar God blijft altijd hetzelfde

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …