Justin Bieber – Changes Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Some days I move like water
W niektóre dni poruszam się jak woda
Some days I burn like fire
W niektóre dni płonę jak ogień
Some days I wanna push further
W niektóre dni chcę iść dalej
Some days I wanna do nothin’
Czasami nie chcę nic robić

And I just wanna be the best of me
I po prostu chcę być najlepszy ze mnie
Even though sometimes we might disagree
Chociaż czasami możemy się nie zgadzać
So that I can be the best for you
Abym mógł być dla ciebie najlepszy
That’s all I wanna do
To wszystko, co chcę zrobić

I’m goin’ through changes
Idę przez zmiany
I’m goin’ through changes
Idę przez zmiany
Though I’m goin’ through changes
Chociaż przechodzę zmiany
Don’t mean that I’ll change
To nie znaczy, że się zmienię

Sometimes I’ll go to sleep early
Czasami idę spać wcześnie
Sometimes I can’t close my eyes
Czasami nie mogę zamknąć oczu
Sometimes I smile like it’s all good
Czasami uśmiecham się, jakby wszystko było dobrze
Even though there’s pain underneath it
Chociaż pod tym jest ból

I just wanna be the best of me
Chcę być najlepszy ze mnie
Even though sometimes I forget to breathe
Chociaż czasami zapominam oddychać
So that I can be the best for you
Abym mógł być dla ciebie najlepszy
That’s all I wanna do
To wszystko, co chcę zrobić

I be goin’ through changes
Będę przechodził zmiany
I’m goin’ through changes
Idę przez zmiany
Though I’m goin’ through changes
Chociaż przechodzę zmiany
Don’t mean that I’ll change
Nie znaczy, że się zmienię
Yeah, I’m goin’ through changes
tak, przechodzę zmiany
I’m goin’ through changes (Ooh, yes I am)
Idę przez zmiany (o tak, jestem)
Though I’m goin’ through changes (That’s right)
Chociaż przechodzę zmiany (Zgadza się)
Don’t mean that I’ll change, woah
To nie znaczy, że się zmienię

La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum
(ta linia nie ma żadnego znaczenia)
La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum, no
(ta linia nie ma żadnego znaczenia)
La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum
(ta linia nie ma żadnego znaczenia)
I’m going through changes
Idę przez zmiany
No, I ain’t changed, yeah
Nie, nie jestem zmieniony, tak
Uh, people change, circumstances change
Tak, ludzie się zmieniają, okoliczności się zmieniają
But God always remains the same
Ale Bóg zawsze pozostaje taki sam

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …