Justin Bieber – Changes Text Písně Překlad v Český

Some days I move like water
Někdy se pohybuji jako voda
Some days I burn like fire
Někdy hořím jako oheň
Some days I wanna push further
Někdy se chci posunout dál
Some days I wanna do nothin’
Někdy nechci nic dělat

And I just wanna be the best of me
A já jen chci být ze mě nejlepší
Even though sometimes we might disagree
I když někdy můžeme nesouhlasit
So that I can be the best for you
Abych pro vás mohl být nejlepší
That’s all I wanna do
To je vše, co chci dělat

I’m goin’ through changes
Procházím změnami
I’m goin’ through changes
Procházím změnami
Though I’m goin’ through changes
Přestože procházím změnami
Don’t mean that I’ll change
To neznamená, že se chystám změnit

Sometimes I’ll go to sleep early
Někdy jdu spát brzy
Sometimes I can’t close my eyes
Někdy nemohu zavřít oči
Sometimes I smile like it’s all good
Někdy se usmívám, jako by to bylo všechno dobré
Even though there’s pain underneath it
I když je pod ní bolest

I just wanna be the best of me
Chci být jen nejlepší ze mě
Even though sometimes I forget to breathe
I když někdy zapomenu dýchat
So that I can be the best for you
Abych pro vás mohl být nejlepší
That’s all I wanna do
To je vše, co chci dělat

I be goin’ through changes
Projdu změnami
I’m goin’ through changes
Procházím změnami
Though I’m goin’ through changes
Přestože procházím změnami
Don’t mean that I’ll change
To neznamená, že se změním
Yeah, I’m goin’ through changes
ano, procházím změnami
I’m goin’ through changes (Ooh, yes I am)
Procházím změnami (ano, ano)
Though I’m goin’ through changes (That’s right)
Přestože procházím změnami (Správně)
Don’t mean that I’ll change, woah
To neznamená, že se chystám změnit

La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum
(tento řádek nemá žádný význam)
La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum, no
(tento řádek nemá žádný význam)
La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum
(tento řádek nemá žádný význam)
I’m going through changes
Procházím změnami
No, I ain’t changed, yeah
Ne, nezměnil jsem se, ano
Uh, people change, circumstances change
Ano, lidé se mění, okolnosti se mění
But God always remains the same
Ale Bůh vždy zůstává stejný

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …