Justin Bieber – Forever Songtekst Vertaling in Nederlands

Could you be here with me forever, ever, ever?
Zou je voor altijd hier bij me kunnen zijn?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Zou je hier voor altijd bij me zijn?
Wakin’ up all alone ain’t better, better, better
Helemaal alleen wakker worden is niet beter
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Elke keer als ik de verkeerde kant op ga, toon je me de juiste weg
Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Je wijst me de juiste weg
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Woah, voor altijd
Do you wanna look at me forever, ever, ever?
Wil je voor altijd naar me kijken?

Yeah, do you see us in Vegas pushin’ that Monte Carlo?
Ja, zie je ons in Las Vegas hoe we deze auto van Monte Carlo besturen?
Bet that money on baby, bet she don’t leave me, oh, no
Wed dat geld op baby, wed dat ze me niet verlaat
See them, he wears in the desert, look like a lake in the sand
Zie je ze, hij draagt ​​in de woestijn, lijkt op een meer in het zand
Would you watch the sun burn out with me forever, ever, ever, ever?
Zou je de zon voor altijd met me zien opbranden?
You still intimidate me, keep me up on my toes now
Je maakt me nog steeds bang, hou me nu scherp
Better man, what you made me, made me aware of what I was missin’
Een betere man, wat je me hebt gemaakt, maakte me bewust van wat ik miste
Been missin’ the way you give me envision, babe
Ik mis de manier waarop je me de toekomst laat zien
Never thought I’d settle down, I cannot lie to myself
Nooit gedacht dat ik me zou vestigen, kan ik niet tegen mezelf liegen
I was busy focusin’ on bein’ by myself
Ik was bezig me te concentreren op het alleen zijn
Set my feelings to the side, they all got dusty on the shelf
Ik legde mijn gevoelens opzij, ze werden allemaal stoffig op de plank
You wiped them down when I had nothin’ left
Je veegde het af toen ik niets meer had

Could you be here with me forever, ever, ever?
Zou je voor altijd hier bij me kunnen zijn?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Zou je hier voor altijd bij me zijn?
Wakin’ up all alone ain’t better, better, better
Helemaal alleen wakker worden is niet beter
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Elke keer als ik de verkeerde kant op ga, toon je me de juiste weg
Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Je wijst me de juiste weg
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Woah, voor altijd
Do you wanna look at me forever, ever, ever?
Wil je voor altijd naar me kijken?

When you asked me if I cheated, I said never (No way)
Toen je me vroeg of ik vals speelde, zei ik nee
What are you willing to do to stay together? (‘Gether)
Wat ben je bereid te doen om bij elkaar te blijven?
How many times we gonna break up ‘fore the summer?
Hoe vaak gaan we uit elkaar voor de zomer?
How many times you gonna try to call my mother? (Brrr-brrr)
Hoe vaak ga je proberen mijn moeder te bellen?
Girl, you’re killin’ me, I don’t wanna act like I can fix this (Fix it, fix it)
Meisje, je vermoordt me, ik wil niet doen alsof ik dit kan oplossen
I don’t wanna be the one that’s changed since Texas
Ik wil niet degene zijn die sinds Texas is veranderd
Currency, it comes so naturally, but I can’t buy your love
Geld, het komt zo vanzelfsprekend, maar ik kan je liefde niet kopen

Could you be here with me forever, ever, ever?
Zou je voor altijd hier bij me kunnen zijn?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Zou je hier voor altijd bij me zijn?
Wakin’ up all alone ain’t better, better, better
Helemaal alleen wakker worden is niet beter
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Elke keer als ik de verkeerde kant op ga, toon je me de juiste weg
Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Je wijst me de juiste weg
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Woah, voor altijd
Do you wanna look at me forever, ever, ever?
Wil je voor altijd naar me kijken?

I promise I’m gonna love you ’til my dying day
Ik beloof dat ik van je zal houden tot mijn laatste dag
Wake up, your face in my chest, your favorite hiding place
Word wakker, je gezicht op mijn borst, je favoriete schuilplaats
The roof is gone as we’re driving out the private gate
Het dak is weg terwijl we de privépoort uitrijden
Countin’ the stars with our last name on the license plate
We tellen de sterren met onze achternaam op het kenteken
Woah, oh, oh, oh
Hallo
I lied to myself ’bout trying to be here all alone
Ik loog tegen mezelf dat ik hier helemaal alleen probeerde te zijn
When I leave, it’s bye for now, it’s just never bye for long
Als ik wegga, is het voorlopig vaarwel, maar het duurt niet lang voordat ik bij je terugkom
Set my feelings aside, let’s settle down
Ik leg mijn gevoelens opzij, laten we settelen
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Elke keer als ik de verkeerde kant op ga, toon je me de juiste weg

Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Je wijst me de juiste weg
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Woah, voor altijd
Do you wanna look at me forever, ever, ever?
Wil je voor altijd naar me kijken?

Would you be here with me forever, ever, ever?
Zou je voor altijd hier bij me kunnen zijn?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Zou je hier voor altijd bij me zijn?
Wakin’ up all alone ain’t better, better, better
Helemaal alleen wakker worden is niet beter
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Elke keer als ik de verkeerde kant op ga, toon je me de juiste weg

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …