Justin Bieber – Get Me Text Písně Překlad v Český

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?
Oh, ty se s nimi neporovnáváš, neodpovídáš jim, rozumíš mi?
Judgin’ by the way you open up, you get me
Soudě podle toho, jak se otevíráš, mě dostaneš
Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me
oh, z tohoto světa, zlato, teď mě posíláš
Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me
Podíváte-li se na způsob, jakým zapadáme, pochopili byste mě

High, high, high, you get me
Vysoko, vysoko, vysoko, rozumíš mi
High, high, high, you get me
Vysoko, vysoko, vysoko, rozumíš mi

See, you’re lookin’ beyond the surface
Vidíte, díváte se za povrch
Can tell by the questions you’re asking
Na základě otázek, které položíte, to mohu říct
You got me low-key nervous
Zneklidnil jsi mě
It feels like we’re on the same wave, yeah
Vypadá to, že jsme na stejné vlně, ano
Never intended to relate, I mean, what are the chances?
Nikdy jsem nechtěl říct, jaké jsou šance?
Never thought I’d connect with you, not in these circumstances
Nikdy jsem si nemyslel, že se s tebou za takových okolností spojím

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?
Oh, ty se s nimi neporovnáváš, neodpovídáš jim, rozumíš mi?
Judgin’ by the way you open up, you get me
Soudě podle toho, jak se otevíráš, mě dostaneš
Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me
oh, z tohoto světa, zlato, teď mě posíláš
Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me
Podíváte-li se na způsob, jakým zapadáme, rozumíte mi

High, high, high, you get me
Vysoko, vysoko, vysoko, rozumíš mi
High, high, high, you get me
Vysoko, vysoko, vysoko, rozumíš mi

Ooh, there’s so much chemistry
ach, je tu tolik chemie
Like a chemist, how you finishin’ my sentences
Jako chemik, jak dokončujete mé věty
In the center, no, we can’t deny the synergy
Ve středu, ne, nemůžeme popřít tuto spolupráci mezi námi
How ’bout reapin’ all the benefits? Yeah
Co takhle plně využít? Ano
Never intended to relate, I mean, what are the chances?
Nikdy jsem nechtěl říct, jaké jsou šance?
Never thought I’d connect with you, not in these circumstances, no
Nikdy jsem si nemyslel, že se s tebou za takových okolností spojím

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?
Oh, ty se s nimi neporovnáváš, neodpovídáš jim, rozumíš mi?
Judgin’ by the way you open up, you get me (Yeah, you really get me, ooh)
Soudě podle toho, jak se otevíráš, rozumíš mi (ano, opravdu mi rozumíš)
Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me (Ooh, that’s where you send me)
oh, z tohoto světa, zlato, teď mě posíláš (tam mě posíláš)
Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me (Ooh, you really get me)
Podíváte-li se na způsob, jakým zapadáme, rozumíte mi (opravdu mi rozumíte)

High, high, high, you get me (Ooh)
Vysoko, vysoko, vysoko, rozumíš mi
High, high, high, you get me (Oh, oh)
Vysoko, vysoko, vysoko, rozumíš mi

Get me, yeah
rozumíte mi, ano
Get me, yeah
rozumíte mi, ano
Get me, yeah
rozumíte mi, ano
Get me, yeah
rozumíte mi, ano