Justin Bieber – Habitual dalszöveg fordítás magyarul

Oh no, duh, duh, duh
Óh ne
Oh no, duh, duh, duh
Óh ne

Flowers open when they feel the sunlight
A virágok akkor nyílnak meg, amikor érezik a napfényt
Moonrise, tide change, right before our eyes
A holdfelkeltek és árapályok változnak a szemünk előtt
Aggressive but softly, you place your lips on my lips
Agresszív, de légy szelíd, az ajkaimat az ajkamra helyezi
We’re each other’s vice
Mi helyettesítjük egymást
Our feelings, they go deep, deeper than the touching
Érzelmeink mélyek, mélyebbek, mint az érintés
Deeper than the ocean, so we ain’t never rushing through
Mélyebb, mint az óceán, így soha nem rohanunk át
Our days or our nights, ain’t no repercussions
Napjainkat és éjszakáinkat nem tervezzük
Never get enough, I’m only for your consumption
Soha nem fogsz eleget tenni, én csak az ön fogyasztására vagyok

Always rain the most in April
Áprilisban mindig a leginkább esik
Every scale needs to be stable
Minden skálának stabilnak kell lennie
Earth keeps spinnin’ around, we’re breathin’
A Föld folyamatosan forog, mi lélegzik
So thankful
Nagyon hálás vagyok

My love for you’s habitual, yeah (Oh, yeah)
Igen, az ön iránti szerelem állandó
Not for a moment, but forever
Nem egy pillanatra, de örökké
Know it sounds untraditional, oh yeah
Tudom, hogy szokatlanul hangzik, igen
Never ungrateful for it
Soha ne legyen hálátlan érte
That’s how we both want it
Így akarjuk mindkettőt
Habitual
Állandó
Can’t nobody keep me like you
Senki nem tud engem tartani, mint te
Call it unconventional
Nem szokásosnak nevezheti
Our love is habitual, yeah
Szeretetünk állandó, igen

Oh no, duh, duh, duh
Óh ne
Oh no, duh, duh, duh
Óh ne

Just to think that we’ve been out here this whole time
Csak arra gondoltam, hogy egész ideje itt vagyunk
Workin’ through the seasons
Az évszakokon át dolgozni
Never crossed paths till we had a reason
Soha nem keresztettem az ösvényeket, amíg nem volt okunk
Now let’s fast-forward, look up
Most menjünk előre és nézzük fel
A whole new perspective for life
Az élet egy teljesen új perspektívája

Always rain the most in April
Áprilisban mindig a leginkább esik
Every scale needs to be stable
Minden skálának stabilnak kell lennie
Earth keeps spinnin’ around, we’re breathin’
A Föld folyamatosan forog, mi lélegzik
So thankful
Nagyon hálás vagyok

My love for you’s habitual, yeah (So habitual)
Igen, az ön iránti szerelem állandó
Not for a moment, but forever
Nem egy pillanatra, de örökké
Know it sounds untraditional, oh yeah (No)
Tudom, hogy szokatlanul hangzik, igen
Never ungrateful for it (Never ungrateful)
Soha ne legyen hálátlan érte
That’s how we both want it (Oh)
Így akarjuk mindkettőt
Habitual (Ooh, ooh)
Állandó
Can’t nobody keep me like you (Oh, keep me like you)
Senki nem tud engem tartani, mint te
Call it unconventional (Call it unconventional)
Nem szokásosnak nevezheti
Our love is habitual, yeah (Our love is habitual, oh)
Szeretetünk állandó, igen

Oh no, duh, duh, duh
Óh ne
Oh no, duh, duh, duh
Óh ne

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan dalszöveg Magyar fordítása

Watch this video on YouTube Cardigan dalszöveg fordítása Vintage tee, brand new phoneVintage póló, vadonatúj …