Justin Bieber – Habitual Songtekst Vertaling in Nederlands

Oh no, duh, duh, duh
Oh nee
Oh no, duh, duh, duh
Oh nee

Flowers open when they feel the sunlight
De bloemen gaan open als ze het zonlicht voelen
Moonrise, tide change, right before our eyes
Moonrises en getijden veranderen recht voor onze ogen
Aggressive but softly, you place your lips on my lips
Agressief maar zachtaardig, plaats je lippen op mijn lippen
We’re each other’s vice
We zijn substituten voor elkaar
Our feelings, they go deep, deeper than the touching
Onze gevoelens zijn diep, dieper dan elkaar raken
Deeper than the ocean, so we ain’t never rushing through
Dieper dan de oceaan, dus we rennen er nooit doorheen
Our days or our nights, ain’t no repercussions
Onze dagen en nachten zijn niet gepland
Never get enough, I’m only for your consumption
Je krijgt nooit genoeg, ik ben alleen voor jouw consumptie

Always rain the most in April
Het regent altijd het meest in april
Every scale needs to be stable
Elke schaal moet stabiel zijn
Earth keeps spinnin’ around, we’re breathin’
De aarde blijft ronddraaien, we ademen
So thankful
Ik ben zo dankbaar

My love for you’s habitual, yeah (Oh, yeah)
Mijn liefde voor jou is constant, ja
Not for a moment, but forever
Niet voor een moment, maar voor altijd
Know it sounds untraditional, oh yeah
Ik weet dat het ontraditioneel klinkt, oh ja
Never ungrateful for it
Wees er nooit ondankbaar voor
That’s how we both want it
Dat is hoe we het allebei willen
Habitual
Constante
Can’t nobody keep me like you
Niemand kan me vasthouden zoals jij
Call it unconventional
Je kunt het onconventioneel noemen
Our love is habitual, yeah
Onze liefde is constant, ja

Oh no, duh, duh, duh
Oh nee
Oh no, duh, duh, duh
Oh nee

Just to think that we’ve been out here this whole time
Gewoon om te denken dat we hier de hele tijd zijn geweest
Workin’ through the seasons
Door de seizoenen werken
Never crossed paths till we had a reason
Nooit gekruiste paden tot we een reden hadden
Now let’s fast-forward, look up
Laten we nu snel vooruit gaan en het opzoeken
A whole new perspective for life
Een heel nieuw perspectief voor het leven

Always rain the most in April
Het regent altijd het meest in april
Every scale needs to be stable
Elke schaal moet stabiel zijn
Earth keeps spinnin’ around, we’re breathin’
De aarde blijft ronddraaien, we ademen
So thankful
Ik ben zo dankbaar

My love for you’s habitual, yeah (So habitual)
Mijn liefde voor jou is constant, ja
Not for a moment, but forever
Niet voor een moment, maar voor altijd
Know it sounds untraditional, oh yeah (No)
Ik weet dat het ontraditioneel klinkt, oh ja
Never ungrateful for it (Never ungrateful)
Wees er nooit ondankbaar voor
That’s how we both want it (Oh)
Dat is hoe we het allebei willen
Habitual (Ooh, ooh)
Constante
Can’t nobody keep me like you (Oh, keep me like you)
Niemand kan me vasthouden zoals jij
Call it unconventional (Call it unconventional)
Je kunt het onconventioneel noemen
Our love is habitual, yeah (Our love is habitual, oh)
Onze liefde is constant, ja

Oh no, duh, duh, duh
Oh nee
Oh no, duh, duh, duh
Oh nee

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …