Justin Bieber – Habitual Text Piesne Preklad v Slovensky

Oh no, duh, duh, duh
Ale nie
Oh no, duh, duh, duh
Ale nie

Flowers open when they feel the sunlight
Kvety sa otvárajú, keď cítia slnečné svetlo
Moonrise, tide change, right before our eyes
Tesne pred našimi očami sa menia sviatky a prílivy a odlivy
Aggressive but softly, you place your lips on my lips
Agresívny, ale buď jemný, položíš svoje pery na moje pery
We’re each other’s vice
Sme náhradníkmi jeden druhého
Our feelings, they go deep, deeper than the touching
Naše pocity sú hlboké, hlbšie ako sa navzájom dotýkajú
Deeper than the ocean, so we ain’t never rushing through
Hlbšie ako oceán, takže sa nikdy neponáhľame
Our days or our nights, ain’t no repercussions
Naše dni a noci nie sú plánované
Never get enough, I’m only for your consumption
Nikdy nemáš dosť, som len pre tvoju spotrebu

Always rain the most in April
Najviac prší vždy v apríli
Every scale needs to be stable
Každá stupnica musí byť stabilná
Earth keeps spinnin’ around, we’re breathin’
Zem sa stále točí, dýchame
So thankful
Som tak vďačný

My love for you’s habitual, yeah (Oh, yeah)
Moja láska k tebe je stála, áno
Not for a moment, but forever
Nie na okamih, ale navždy
Know it sounds untraditional, oh yeah
Viem, že to znie netradične, ach áno
Never ungrateful for it
Nikdy za to nie ste vďační
That’s how we both want it
Takto to obaja chceme
Habitual
konštantný
Can’t nobody keep me like you
Nikto ma nemôže držať ako ty
Call it unconventional
Môžete to nazvať nekonvenčné
Our love is habitual, yeah
Naša láska je stála, áno

Oh no, duh, duh, duh
Ale nie
Oh no, duh, duh, duh
Ale nie

Just to think that we’ve been out here this whole time
Len si myslím, že sme tu boli celý čas
Workin’ through the seasons
Práca cez ročné obdobia
Never crossed paths till we had a reason
Nikdy sme neprešli cesty, kým sme nemali dôvod
Now let’s fast-forward, look up
Teraz poďme rýchlo a hľadáme to
A whole new perspective for life
Úplne nová perspektíva života

Always rain the most in April
Najviac prší vždy v apríli
Every scale needs to be stable
Každá stupnica musí byť stabilná
Earth keeps spinnin’ around, we’re breathin’
Zem sa stále točí, dýchame
So thankful
Som tak vďačný

My love for you’s habitual, yeah (So habitual)
Moja láska k tebe je stála, áno
Not for a moment, but forever
Nie na okamih, ale navždy
Know it sounds untraditional, oh yeah (No)
Viem, že to znie netradične, ach áno
Never ungrateful for it (Never ungrateful)
Nikdy za to nie ste vďační
That’s how we both want it (Oh)
Takto to obaja chceme
Habitual (Ooh, ooh)
konštantný
Can’t nobody keep me like you (Oh, keep me like you)
Nikto ma nemôže držať ako ty
Call it unconventional (Call it unconventional)
Môžete to nazvať nekonvenčné
Our love is habitual, yeah (Our love is habitual, oh)
Naša láska je stála, áno

Oh no, duh, duh, duh
Ale nie
Oh no, duh, duh, duh
Ale nie

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …