Justin Bieber – Habitual Text Písně Překlad v Český

Oh no, duh, duh, duh
Ach ne
Oh no, duh, duh, duh
Ach ne

Flowers open when they feel the sunlight
Květy se otevírají, když cítí sluneční světlo
Moonrise, tide change, right before our eyes
Měsíce a příliv se mění přímo před našimi očima
Aggressive but softly, you place your lips on my lips
Agresivní, ale buď jemný, položíš rty na mé rty
We’re each other’s vice
Jsme vzájemně náhradníky
Our feelings, they go deep, deeper than the touching
Naše pocity jsou hluboké, hlubší než se navzájem dotýkají
Deeper than the ocean, so we ain’t never rushing through
Hlubší než oceán, takže se nikdy nespěcháme
Our days or our nights, ain’t no repercussions
Naše dny a noci nejsou plánovány
Never get enough, I’m only for your consumption
Nikdy nedostanete dost, jsem jen pro vaši spotřebu

Always rain the most in April
V dubnu vždycky prší
Every scale needs to be stable
Každá stupnice musí být stabilní
Earth keeps spinnin’ around, we’re breathin’
Země se točí kolem, dýcháme
So thankful
Jsem tak vděčný

My love for you’s habitual, yeah (Oh, yeah)
Moje láska k tobě je konstantní, ano
Not for a moment, but forever
Ne na okamžik, ale navždy
Know it sounds untraditional, oh yeah
Vím, že to zní netradičně, ano
Never ungrateful for it
Nikdy za to nebudeme vděční
That’s how we both want it
Tak to oba chceme
Habitual
Konstantní
Can’t nobody keep me like you
Nikdo mě nemůže držet jako ty
Call it unconventional
Můžete to nazvat nekonvenční
Our love is habitual, yeah
Naše láska je konstantní, ano

Oh no, duh, duh, duh
Ach ne
Oh no, duh, duh, duh
Ach ne

Just to think that we’ve been out here this whole time
Jen si myslím, že jsme tu celou dobu byli venku
Workin’ through the seasons
Práce přes roční období
Never crossed paths till we had a reason
Nikdy jsme nepřekročili cesty, dokud jsme neměli důvod
Now let’s fast-forward, look up
Nyní pojďme rychle dopředu a podívejte se na to
A whole new perspective for life
Zcela nová perspektiva života

Always rain the most in April
V dubnu vždycky prší
Every scale needs to be stable
Každá stupnice musí být stabilní
Earth keeps spinnin’ around, we’re breathin’
Země se točí kolem, dýcháme
So thankful
Jsem tak vděčný

My love for you’s habitual, yeah (So habitual)
Moje láska k tobě je konstantní, ano
Not for a moment, but forever
Ne na okamžik, ale navždy
Know it sounds untraditional, oh yeah (No)
Vím, že to zní netradičně, ano
Never ungrateful for it (Never ungrateful)
Nikdy za to nebudeme vděční
That’s how we both want it (Oh)
Tak to oba chceme
Habitual (Ooh, ooh)
Konstantní
Can’t nobody keep me like you (Oh, keep me like you)
Nikdo mě nemůže držet jako ty
Call it unconventional (Call it unconventional)
Můžete to nazvat nekonvenční
Our love is habitual, yeah (Our love is habitual, oh)
Naše láska je konstantní, ano

Oh no, duh, duh, duh
Ach ne
Oh no, duh, duh, duh
Ach ne

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …