Justin Bieber – Sorry dalszöveg fordítás magyarul

You gotta go and get angry at all of my honesty
El kell menned és dühösnek kell lenned az őszinteségemre
You know I try but I don’t do too well with apologies
Tudod, hogy megpróbálom, de nem teszem túl jól a bocsánatkéréssel
I hope I don’t run out of time, could someone call a referee?
Remélem, hogy nem fog elfogyni az idő, valaki hívja a játékvezetőt?
Cause I just need one more shot at forgiveness
Mert csak egy lövés szükséges a megbocsátásra
I know you know that I made those mistakes maybe once or twice
Tudom, hogy tudja, hogy ezeket a hibákat egyszer vagy kétszer tettem
By once or twice I mean maybe a couple a hundred times
Egyszer vagy kétszer úgy értem, talán egy pár százszor
So let me, oh let me redeem, oh redeem, oh myself tonight
Hadd engedjem meg, hadd váltsam be, ó, megváltok, oh magam ma
Cause I just need one more shot at second chances
Mert szükségem van még egy lövésre a második esélyen

Yeah, is it too late now to say sorry?
igen, már túl késő mondani sajnálom?
Cause I’m missing more than just your body
Mert többet hiányozom, mint a tested
Is it too late now to say sorry?
Túl késő mondani, hogy sajnálom?
Yeah I know that I let you down
igen, tudom, hogy letettem
Is it too late to say I’m sorry now?
Túl késő azt mondani, hogy most sajnálom?

I’m sorry, yeah
Sajnálom, igen
Sorry, yeah
Sajnálom, igen
Sorry
Sajnálom
Yeah I know that I let you down
igen, tudom, hogy letettem
Is it too late to say I’m sorry now?
Túl késő azt mondani, hogy most sajnálom?

I’ll take every single piece of the blame if you want me to
Minden hibás darabot fogok elvinni, ha akarod
But you know that there is no innocent one in this game for two
De tudod, hogy ebben a játékban nincs két ártatlan ember
I’ll go, I’ll go and then you go, you go out and spill the truth
Elmegyek, elmegyek, majd elmészek, kimegyek, és kiömlik az igazságot
Can we both say the words and forget this?
Mindketten mondhatjuk meg a szavakat, és elfelejtjük ezt?

Is it too late now to say sorry?
Túl késő mondani, hogy sajnálom?
Cause I’m missing more than just your body
Mert többet hiányozom, mint a tested
Is it too late now to say sorry?
Túl késő mondani, hogy sajnálom?
Yeah I know that I let you down
igen, tudom, hogy letettem
Is it too late to say I’m sorry now?
Túl késő azt mondani, hogy most sajnálom?

I’m not just trying to get you back on me
Nem csak próbálok visszahozni rám
Cause I’m missing more than just your body
Mert többet hiányozom, mint a tested
Is it too late now to say sorry?
Túl késő mondani, hogy sajnálom?
Yeah I know that I let you down
igen, tudom, hogy letettem
Is it too late to say I’m sorry now?
Túl késő azt mondani, hogy most sajnálom?

I’m sorry, yeah
Sajnálom, igen
Sorry, oh
Sajnálom, ó
Sorry
Sajnálom
Yeah I know that I let you down
igen, tudom, hogy letettem
Is it too late to say I’m sorry now?
Túl késő azt mondani, hogy most sajnálom?
I’m sorry, yeah
Sajnálom, igen
Sorry, oh
Sajnálom, ó
Sorry
Sajnálom
Yeah I know that I let you down
igen, tudom, hogy letettem
Is it too late to say I’m sorry now?
Túl késő azt mondani, hogy most sajnálom?