Justin Bieber – Sorry şarkı sözleri türkçe çeviri

You gotta go and get angry at all of my honesty
Bütün dürüstlüğüme kızıp gitmelisin.
You know I try but I don’t do too well with apologies
Biliyorsun deniyorum ama özür dilemiyorum
I hope I don’t run out of time, could someone call a referee?
Umarım zamanım tükenmez, birisi lütfen bir hakem çağırır?
Cause I just need one more shot at forgiveness
Çünkü affetmek için bir şans daha istiyorum
I know you know that I made those mistakes maybe once or twice
Bu hataları belki bir ya da iki kez yaptığımı biliyorsun.
By once or twice I mean maybe a couple a hundred times
Bir ya da iki kere, belki birkaç kere yüz demek
So let me, oh let me redeem, oh redeem, oh myself tonight
Öyleyse izin ver, oh kullanmama izin ver, oh kullanmama, oh bu gece
Cause I just need one more shot at second chances
Çünkü sadece ikinci şansta bir şans daha istiyorum

Yeah, is it too late now to say sorry?
evet, özür dilemek için şimdi çok mu geç?
Cause I’m missing more than just your body
Çünkü sadece vücudundan daha fazlasını özlüyorum
Is it too late now to say sorry?
Üzgünüm demek için artık çok mu geç?
Yeah I know that I let you down
evet seni üzdüğümü biliyorum
Is it too late to say I’m sorry now?
Şimdi üzgün olduğumu söylemek için çok mu geç?

I’m sorry, yeah
Üzgünüm evet
Sorry, yeah
Üzgünüm evet
Sorry
Afedersiniz
Yeah I know that I let you down
evet seni üzdüğümü biliyorum
Is it too late to say I’m sorry now?
Şimdi üzgün olduğumu söylemek için çok mu geç?

I’ll take every single piece of the blame if you want me to
Bilmemi istersen, suçlamanın her bir parçasını alacağım.
But you know that there is no innocent one in this game for two
Ama bu oyunda iki kişilik masum olmadığını biliyorsun.
I’ll go, I’ll go and then you go, you go out and spill the truth
Ben gideceğim, gideceğim ve sonra gideceksin, dışarı çıkıp gerçeği dökeceksin
Can we both say the words and forget this?
İkimiz de kelimeleri söyleyip bunu unutabilir miyiz?

Is it too late now to say sorry?
Üzgünüm demek için artık çok mu geç?
Cause I’m missing more than just your body
Çünkü sadece vücudundan daha fazlasını özlüyorum
Is it too late now to say sorry?
Üzgünüm demek için artık çok mu geç?
Yeah I know that I let you down
evet seni üzdüğümü biliyorum
Is it too late to say I’m sorry now?
Şimdi üzgün olduğumu söylemek için çok mu geç?

I’m not just trying to get you back on me
Sadece seni bana geri döndürmeye çalışmıyorum
Cause I’m missing more than just your body
Çünkü sadece vücudundan daha fazlasını özlüyorum
Is it too late now to say sorry?
Üzgünüm demek için artık çok mu geç?
Yeah I know that I let you down
evet seni üzdüğümü biliyorum
Is it too late to say I’m sorry now?
Şimdi üzgün olduğumu söylemek için çok mu geç?

I’m sorry, yeah
Üzgünüm evet
Sorry, oh
Pardon
Sorry
Afedersiniz
Yeah I know that I let you down
evet seni üzdüğümü biliyorum
Is it too late to say I’m sorry now?
Şimdi üzgün olduğumu söylemek için çok mu geç?
I’m sorry, yeah
Üzgünüm evet
Sorry, oh
Pardon
Sorry
Afedersiniz
Yeah I know that I let you down
evet seni üzdüğümü biliyorum
Is it too late to say I’m sorry now?
Şimdi üzgün olduğumu söylemek için çok mu geç?