Justin Bieber – Sorry Songtekst Vertaling Nederlands

You gotta go and get angry at all of my honesty
Je moet boos worden op al mijn eerlijkheid
You know I try but I don’t do too well with apologies
Je weet dat ik het probeer, maar ik doe het niet zo goed met mijn excuses
I hope I don’t run out of time, could someone call a referee?
Ik hoop dat ik geen tijd tekort kom, iemand belt alsjeblieft een scheidsrechter?
Cause I just need one more shot at forgiveness
Omdat ik gewoon nog een kans op vergeving nodig heb
I know you know that I made those mistakes maybe once or twice
Ik weet dat je weet dat ik die fouten misschien een of twee keer heb gemaakt
By once or twice I mean maybe a couple a hundred times
Met een of twee keer bedoel ik misschien een paar honderd keer
So let me, oh let me redeem, oh redeem, oh myself tonight
Dus laat mij, oh laat me verlossen, oh verlos, oh mezelf vanavond
Cause I just need one more shot at second chances
Omdat ik gewoon nog een kans nodig heb bij de tweede kans

Yeah, is it too late now to say sorry?
ja, is het nu te laat om sorry te zeggen?
Cause I’m missing more than just your body
Omdat ik meer mis dan alleen je lichaam
Is it too late now to say sorry?
Is het nu te laat om sorry te zeggen?
Yeah I know that I let you down
ja ik weet dat ik je teleurstel
Is it too late to say I’m sorry now?
Is het te laat om te zeggen dat het me nu spijt?

I’m sorry, yeah
Het spijt me, ja
Sorry, yeah
Sorry, ja
Sorry
Sorry
Yeah I know that I let you down
ja ik weet dat ik je teleurstel
Is it too late to say I’m sorry now?
Is het te laat om te zeggen dat het me nu spijt?

I’ll take every single piece of the blame if you want me to
Ik zal elk stuk van de schuld nemen als je dat wilt
But you know that there is no innocent one in this game for two
Maar je weet dat er geen onschuldige is in deze game voor twee
I’ll go, I’ll go and then you go, you go out and spill the truth
Ik zal gaan, ik zal gaan en dan ga je, je gaat naar buiten en morst de waarheid
Can we both say the words and forget this?
Kunnen we allebei de woorden zeggen en dit vergeten?

Is it too late now to say sorry?
Is het nu te laat om sorry te zeggen?
Cause I’m missing more than just your body
Omdat ik meer mis dan alleen je lichaam
Is it too late now to say sorry?
Is het nu te laat om sorry te zeggen?
Yeah I know that I let you down
ja ik weet dat ik je teleurstel
Is it too late to say I’m sorry now?
Is het te laat om te zeggen dat het me nu spijt?

I’m not just trying to get you back on me
Ik probeer je niet alleen terug te krijgen
Cause I’m missing more than just your body
Omdat ik meer mis dan alleen je lichaam
Is it too late now to say sorry?
Is het nu te laat om sorry te zeggen?
Yeah I know that I let you down
ja ik weet dat ik je teleurstel
Is it too late to say I’m sorry now?
Is het te laat om te zeggen dat het me nu spijt?

I’m sorry, yeah
Het spijt me, ja
Sorry, oh
Sorry, oh
Sorry
Sorry
Yeah I know that I let you down
ja ik weet dat ik je teleurstel
Is it too late to say I’m sorry now?
Is het te laat om te zeggen dat het me nu spijt?
I’m sorry, yeah
Het spijt me, ja
Sorry, oh
Sorry, oh
Sorry
Sorry
Yeah I know that I let you down
ja ik weet dat ik je teleurstel
Is it too late to say I’m sorry now?
Is het te laat om te zeggen dat het me nu spijt?