Justin Bieber – Yummy lời bài hát phiên âm tiếng việt

Yeah, you got that yummy-yum
vâng, bạn có hương vị thơm ngon đó
That yummy-yum, that yummy-yummy
Hương vị đó, hương vị đó
Yeah, you got that yummy-yum
vâng, bạn có hương vị đó
That yummy-yum, that yummy-yummy
Hương vị đó, hương vị đó
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe
vâng, cưng, vâng, cưng, vâng, cưng
Any night, any day
Bất kỳ đêm nào, ngày nào
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe
vâng, cưng, vâng, cưng, vâng, cưng
In the mornin’ or the late
Vào buổi sáng hoặc tối muộn
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi

Bonafide stallion
Người đàn ông đích thực
It ain’t no stable, no, you stay on the run
Nó không ổn định, không, bạn tiếp tục chạy
Ain’t on the side, you’re number one
Không ở bên, bạn là số một
Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)
vâng, mỗi khi tôi đến, bạn đã hoàn thành nó

Fifty-fifty, love the way you split it
Năm mươi năm mươi, yêu cách bạn chia nó
Hunnid racks I’ma spend it, babe
Hàng trăm kệ tôi dành nó, babe
Light a match, get litty, babe
Thắp một que diêm, thắp sáng, cưng
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Bộ máy bay phản lực đó, ngắm hoàng hôn, vâng, vâng
Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah
Đảo mắt trong đầu tôi, làm cho ngón chân tôi cong lên, vâng, vâng

Yeah, you got that yummy-yum
vâng, bạn có hương vị thơm ngon đó
That yummy-yum, that yummy-yummy
Hương vị đó, hương vị đó
Yeah, you got that yummy-yum
vâng, bạn có hương vị đó
That yummy-yum, that yummy-yummy
Hương vị đó, hương vị đó
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe
vâng, cưng, vâng, cưng, vâng, cưng
Any night, any day
Bất kỳ đêm nào, ngày nào
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe
vâng, cưng, vâng, cưng, vâng, cưng
In the mornin’ or the late
Vào buổi sáng hoặc tối muộn
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi

Standing up, keep me on the rise
Đứng lên, giữ cho tôi tăng
Lost control of myself, I’m compromised
Mất kiểm soát bản thân, tôi bị xâm phạm
You’re incriminated, no disguise (No disguise)
bạn bị buộc tội, không ngụy trang
And you ain’t never running low on supplies
Và bạn không bao giờ cạn kiệt nguồn cung cấp

Fifty-fifty, love the way you split it
Năm mươi năm mươi, yêu cách bạn chia nó
Hunnid racks I’ma spend it, babe
Hàng trăm kệ tôi dành nó, babe
Light a match, get litty, babe
Thắp một que diêm, thắp sáng, cưng
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Bộ máy bay phản lực đó, ngắm hoàng hôn, vâng, vâng
Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah
Đảo mắt trong đầu tôi, làm cho ngón chân tôi cong lên, vâng, vâng

Yeah, you got that yummy-yum
vâng, bạn có hương vị đó
That yummy-yum, that yummy-yummy (You stay flexin’ on me)
Hương vị đó, hương vị đó (Bạn cứ uốn éo tôi)
You stay flexin’ on me
Bạn ở lại với tôi
Yeah, you got that yummy-yum (Yeah, yeah)
vâng, bạn có hương vị thơm ngon đó (vâng, vâng)
That yummy-yum, that yummy-yummy
Hương vị đó, hương vị đó
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah babe)
vâng, vâng, vâng, vâng
Any night, any day
Bất kỳ đêm nào, ngày nào
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah babe)
vâng, vâng, vâng, vâng
In the mornin’ or the late
Vào buổi sáng hoặc tối muộn
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi

Hop in the Lambo’, I’m on my way
Lên xe Lamborgini, tôi đang trên đường
Drew House slippers on with a smile on my face
Dép của Drew House với một nụ cười trên khuôn mặt của tôi
I’m elated that you are my lady
Tôi phấn khởi rằng bạn là người phụ nữ của tôi
You got the yum, yum, yum, yum
Bạn có hương vị
You got the yum, yum, yum, woah
Bạn có hương vị
Woah-ooh
ồ ồ

Yeah, you got that yummy-yum
vâng, bạn có hương vị thơm ngon đó
That yummy-yum, that yummy-yummy
Hương vị đó, hương vị đó
Yeah, you got that yummy-yum
vâng, bạn có hương vị đó
That yummy-yum, that yummy-yummy
Hương vị đó, hương vị đó
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe (Yeah, babe)
vâng, babe, vâng, babe, vâng, babe (vâng, babe)
Any night, any day
Bất kỳ đêm nào, ngày nào
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe (Yeah, babe)
vâng, babe, vâng, babe, vâng, babe (vâng, babe)
In the mornin’ or the late
Vào buổi sáng hoặc tối muộn
Say the word, on my way
Nói theo cách của tôi