Justin Bieber – Yummy Text Písně Překlad v Český

Yeah, you got that yummy-yum
ano, máš tu lahodnou chuť
That yummy-yum, that yummy-yummy
Ta chuť, ta chuť
Yeah, you got that yummy-yum
ano, máš tu chuť
That yummy-yum, that yummy-yummy
Ta chuť, ta chuť
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe
ano, kotě, ano, kotě, ano, kotě
Any night, any day
Každou noc, každý den
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe
ano, kotě, ano, kotě, ano, kotě
In the mornin’ or the late
Ráno nebo pozdě
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě

Bonafide stallion
Skutečný muž
It ain’t no stable, no, you stay on the run
Není stabilní, ne, zůstanete na útěku
Ain’t on the side, you’re number one
Ne na straně, jste číslo jedna
Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)
ano, pokaždé, když přijdu, dokážete to

Fifty-fifty, love the way you split it
Padesát padesát, milujte způsob, jakým jste je rozdělili
Hunnid racks I’ma spend it, babe
Sto stojanů to utratím, zlato
Light a match, get litty, babe
Zapálit zápas, rozžhavit se, kotě
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Ten tryskový set, pozor na západ slunce, ano, ano
Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah
Kroutící se oči zpět v mé hlavě, aby se mi prsty stočily, ano, ano

Yeah, you got that yummy-yum
ano, máš tu lahodnou chuť
That yummy-yum, that yummy-yummy
Ta chuť, ta chuť
Yeah, you got that yummy-yum
ano, máš tu chuť
That yummy-yum, that yummy-yummy
Ta chuť, ta chuť
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe
ano, kotě, ano, kotě, ano, kotě
Any night, any day
Každou noc, každý den
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe
ano, kotě, ano, kotě, ano, kotě
In the mornin’ or the late
Ráno nebo pozdě
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě

Standing up, keep me on the rise
Postavte se, držte mě na vzestupu
Lost control of myself, I’m compromised
Ztratil jsem kontrolu nad sebou, jsem ohrožen
You’re incriminated, no disguise (No disguise)
jste obviňováni, žádné přestrojení
And you ain’t never running low on supplies
A nikdy vám nedojde spotřební materiál

Fifty-fifty, love the way you split it
Padesát padesát, milujte způsob, jakým jste je rozdělili
Hunnid racks I’ma spend it, babe
Sto stojanů to utratím, zlato
Light a match, get litty, babe
Zapálit zápas, rozžhavit se, kotě
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Ten tryskový set, pozor na západ slunce, ano, ano
Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah
Kroutící se oči zpět v mé hlavě, aby se mi prsty stočily, ano, ano

Yeah, you got that yummy-yum
ano, máš tu chuť
That yummy-yum, that yummy-yummy (You stay flexin’ on me)
Ta chuť, ta chuť (Zůstaneš na mě ohýbat)
You stay flexin’ on me
Zůstaneš na mě
Yeah, you got that yummy-yum (Yeah, yeah)
ano, máš tu lahodnou chuť (ano, ano)
That yummy-yum, that yummy-yummy
Ta chuť, ta chuť
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah babe)
ano kotě, ano kotě, ano kotě (ano kotě)
Any night, any day
Každou noc, každý den
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah babe)
ano kotě, ano kotě, ano kotě (ano kotě)
In the mornin’ or the late
Ráno nebo pozdě
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě

Hop in the Lambo’, I’m on my way
Pojďte do auta Lamborgini, jsem na cestě
Drew House slippers on with a smile on my face
Drew House pantofle s úsměvem na tváři
I’m elated that you are my lady
Jsem nadšený, že jste moje paní
You got the yum, yum, yum, yum
Máš chuť
You got the yum, yum, yum, woah
Máš chuť
Woah-ooh
OH oh

Yeah, you got that yummy-yum
ano, máš tu lahodnou chuť
That yummy-yum, that yummy-yummy
Ta chuť, ta chuť
Yeah, you got that yummy-yum
ano, máš tu chuť
That yummy-yum, that yummy-yummy
Ta chuť, ta chuť
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe (Yeah, babe)
ano, kotě, ano, kotě, ano, kotě (ano, kotě)
Any night, any day
Každou noc, každý den
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe (Yeah, babe)
ano, kotě, ano, kotě, ano, kotě (ano, kotě)
In the mornin’ or the late
Ráno nebo pozdě
Say the word, on my way
Řekni slovo, na cestě