Kane Brown – Worldwide Beautiful Songtekst Vertaling Nederlands


Worldwide Beautiful Songtekst Vertaling

White churches, black churches
Witte kerken, zwarte kerken
Different people, same hearses
Verschillende mensen, hetzelfde lijk
It’s kinda hard to fight with each other
Het is nogal moeilijk om met elkaar te vechten
Layin’ down in the ground six under
Zes in de grond liggen

At every show I see my people
Bij elke show zie ik mijn mensen
They ain’t the same, but they’re all equal
Ze zijn niet hetzelfde, maar ze zijn allemaal gelijk
One love, one God, one family
Eén liefde, één God, één familie

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Je mist elke kleur als je alleen zwart en wit ziet
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable
Vertel me hoe je van gedachten verandert als je hart niet beweegt
We ain’t that different from each other, from one to another
We zijn niet zo verschillend van elkaar, van de een naar de ander
I look around and see worldwide beautiful
Ik kijk rond en zie wereldwijd mooiThank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God
Dank God, dank God, dank God, dank God, dank God, dank God
Oh, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God
Oh, dank God, dank God, dank God, dank God, dank God, dank God

Coast to coast, city to city
Van kust tot kust, van stad tot stad
Reach out your hands if you’re with me
Steek je handen uit als je bij me bent
Still got some work but we still got a dream
Nog wat werk maar we hebben nog steeds een droom
Every shade, every heart come together and sing
Elke tint, elk hart komt samen en zingt

Oh, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God (Woo)
Oh, dank God, dank God, dank God, dank God, dank God, dank God

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Je mist elke kleur als je alleen zwart en wit ziet
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable
Vertel me hoe je van gedachten verandert als je hart niet beweegt
We ain’t that different from each other, from one to another
We zijn niet zo verschillend van elkaar, van de een naar de ander
I look around and see worldwide beautiful
Ik kijk rond en zie wereldwijd mooi

One love, one God, one family (One family y’all, come on)
Eén liefde, één God, één familie (jullie zijn allemaal één familie, kom op)
One love, one God, one family
Eén liefde, één God, één familie
One love, one God, one family
Eén liefde, één God, één gezin
One love, one God, one family (Sing it with me)
Eén liefde, één God, één familie (zing het met mij)

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Je mist elke kleur als je alleen zwart en wit ziet
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable (We’re not that different)
Vertel me hoe je van gedachten verandert als je hart onbeweeglijk is (we zijn niet zo anders)
We ain’t that different from each other from one to another, I
We zijn niet zo verschillend van elkaar van de een naar de ander, ik
Look around and see worldwide beautiful
Kijk eens rond en zie wereldwijd mooi
Look around and see worldwide beautiful (So beautiful)
Kijk rond en zie wereldwijd mooi (zo mooi)
Look around and see worldwide beautiful
Kijk eens rond en zie wereldwijd mooi
Worldwide beautiful (Worldwide beautiful)
Wereldwijd mooi (Wereldwijd mooi)
Look around and see worldwide beautiful
Kijk eens rond en zie wereldwijd mooi

Close