Kane Brown – Worldwide Beautiful Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Worldwide Beautiful Tekst Piosenki Tłumaczenie

White churches, black churches
Białe kościoły, czarne kościoły
Different people, same hearses
Różni ludzie, te same karawany
It’s kinda hard to fight with each other
Trudno ze sobą walczyć
Layin’ down in the ground six under
Leżę w ziemi sześć pod ziemią

At every show I see my people
Na każdym programie widzę moich ludzi
They ain’t the same, but they’re all equal
Nie są takie same, ale wszystkie są równe
One love, one God, one family
Jedna miłość, jeden Bóg, jedna rodzina

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Brakuje Ci każdego koloru, jeśli widzisz tylko czarno-biały
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable
Powiedz mi, jak zmienisz zdanie, jeśli twoje serce jest nieporuszone
We ain’t that different from each other, from one to another
Nie jesteśmy tak różni od siebie, od jednego do drugiego
I look around and see worldwide beautiful
Rozglądam się i widzę na całym świecie piękny

Thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God
Dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu
Oh, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God
Och, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu

Coast to coast, city to city
Od wybrzeża do wybrzeża, od miasta do miasta
Reach out your hands if you’re with me
Wyciągnij ręce, jeśli jesteś ze mną
Still got some work but we still got a dream
Nadal mamy trochę pracy, ale wciąż mamy marzenie
Every shade, every heart come together and sing
Każdy cień, każde serce spotyka się i śpiewa

Oh, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God (Woo)
Och, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Brakuje Ci każdego koloru, jeśli widzisz tylko czarno-biały
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable
Powiedz mi, jak zmienisz zdanie, jeśli twoje serce jest nieporuszone
We ain’t that different from each other, from one to another
Nie jesteśmy tak różni od siebie, od jednego do drugiego
I look around and see worldwide beautiful
Rozglądam się i widzę na całym świecie piękny

One love, one God, one family (One family y’all, come on)
Jedna miłość, jeden Bóg, jedna rodzina (wszyscy jesteście jedną rodziną, daj spokój)
One love, one God, one family
Jedna miłość, jeden Bóg, jedna rodzina
One love, one God, one family
Jedna miłość, jeden Bóg, jedna rodzina
One love, one God, one family (Sing it with me)
Jedna miłość, jeden Bóg, jedna rodzina (zaśpiewaj ze mną)

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Brakuje Ci każdego koloru, jeśli widzisz tylko czarno-biały
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable (We’re not that different)
Powiedz mi, jak zmienisz zdanie, jeśli twoje serce jest nieporuszone (nie jesteśmy tak różni)
We ain’t that different from each other from one to another, I
Nie różnimy się tak bardzo od siebie, ja
Look around and see worldwide beautiful
Rozejrzyj się i zobacz piękne na całym świecie
Look around and see worldwide beautiful (So beautiful)
Rozejrzyj się i zobacz na całym świecie piękny (taki piękny)
Look around and see worldwide beautiful
Rozejrzyj się i zobacz piękne na całym świecie
Worldwide beautiful (Worldwide beautiful)
Piękna na całym świecie (Piękna na całym świecie)
Look around and see worldwide beautiful
Rozejrzyj się i zobacz piękne na całym świecie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close