Kane Brown – Worldwide Beautiful Text Piesne Preklad v Slovenský

Worldwide Beautiful Text Piesne Preklad

White churches, black churches
Biele kostoly, čierne kostoly
Different people, same hearses
Rôzni ľudia, tie isté reči
It’s kinda hard to fight with each other
Je dosť ťažké navzájom bojovať
Layin’ down in the ground six under
, Ktorým sa v zemi šesť pod

At every show I see my people
Na každej šou vidím svojich ľudí
They ain’t the same, but they’re all equal
Nie sú rovnaké, ale sú si všetci rovní
One love, one God, one family
Jedna láska, jeden Boh, jedna rodina

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Chýba vám každá farba, ak vidíte iba čiernobielo
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable
Povedzte mi, ako zmeníte názor, ak je vaše srdce nepohyblivé
We ain’t that different from each other, from one to another
Nie sme si navzájom odlišní, jeden od druhého
I look around and see worldwide beautiful
Rozhliadam sa a vidím krásne po celom svete

Thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God
Ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu
Oh, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God
Ó, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu

Coast to coast, city to city
Pobrežie na pobrežie, mesto na mesto
Reach out your hands if you’re with me
Natiahnite ruky, ak ste so mnou
Still got some work but we still got a dream
Stále máme nejakú prácu, ale stále máme sen
Every shade, every heart come together and sing
Každý odtieň, každé srdce sa spojí a spieva

Oh, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God (Woo)
Ó, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu, ďakujem Bohu

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Chýba vám každá farba, ak vidíte iba čiernobielo
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable
Povedzte mi, ako zmeníte názor, ak je vaše srdce nepohyblivé
We ain’t that different from each other, from one to another
Nie sme si navzájom odlišní, jeden od druhého
I look around and see worldwide beautiful
Rozhliadam sa a vidím krásne po celom svete

One love, one God, one family (One family y’all, come on)
Jedna láska, jeden Boh, jedna rodina (Všetci ste jedna rodina, no tak)
One love, one God, one family
Jedna láska, jeden Boh, jedna rodina
One love, one God, one family
Jedna láska, jeden Boh, jedna rodina
One love, one God, one family (Sing it with me)
Jedna láska, jeden Boh, jedna rodina (spievaj so mnou)

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Chýba vám každá farba, ak vidíte iba čiernobielo
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable (We’re not that different)
Povedzte mi, ako zmeníte názor, ak je vaše srdce nepohyblivé (nie sme také odlišné)
We ain’t that different from each other from one to another, I
Nie sme si navzájom odlišní, ja
Look around and see worldwide beautiful
Rozhliadnite sa a uvidíte krásne po celom svete
Look around and see worldwide beautiful (So beautiful)
Rozhliadnite sa a pozrite sa na svet po celom svete (tak krásne)
Look around and see worldwide beautiful
Rozhliadnite sa a uvidíte krásne po celom svete
Worldwide beautiful (Worldwide beautiful)
Celosvetové krásne (Celosvetové krásne)
Look around and see worldwide beautiful
Rozhliadnite sa a uvidíte krásne po celom svete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close