Kaskade, Meghan Trainor – With You Text Piesne Preklad v Slovensky

Am I the only one who’s been mistaken?
Som jediný, kto sa mýlil?
’Cause you’re the only one who keeps me waiting
pretože si jediný, kto ma čaká
Do you know how much time I would be saving
Viete, koľko času budem šetriť
If I didn’t let you into my head, let you into my bed?
Ak by som ťa nenechal v mojej hlave, necháš ťa do mojej postele?

Oh, no, I’ve done it again
Oh, nie, urobil som to znova
Haven’t I been here before, here before?
Nebol som tu predtým, tu predtým?
Oh, Lord, my hand on my head
Pane, moja ruka na mojej hlave
Haven’t I been here before, here before?
Nebol som tu predtým, tu predtým?

So stop, stop saying that you’re mine
Tak prestaň, prestaň hovoriť, že si môj
I’ma need a better reason to be spending all my time with you
Potrebujem lepší dôvod, aby som s vami trávil všetok svoj čas
You leave me, I’ll be fine
Necháš ma, budem v poriadku
I’ma need a better reason to be wasting my time with you
Potrebujem lepší dôvod, aby som s vami strácal čas

Wasting, wasting my time with you
Mrhanie, plytvanie časom s vami
Wasting, wasting my time with you
Mrhanie, plytvanie časom s vami
Wasting, wasting my time with you
Mrhanie, plytvanie časom s vami
Time with you
Čas s vami

Baby, I know you’ve been misbehaving
Baby, viem, že si sa správala zle
I’ve been cleaning up the mess that you’ve been making
Bol som upratovanie neporiadok, ktorý ste robili
Do you know how much time I would be saving
Viete, koľko času budem šetriť
If I didn’t let you into my head, let you into my bed?
Ak by som ťa nenechal v mojej hlave, necháš ťa do mojej postele?

No, no, I’ve done it again
Nie, nie, urobil som to znova
Haven’t I been here before, here before?
Nebol som tu predtým, tu predtým?
Oh, Lord, my hand on my head
Pane, moja ruka na mojej hlave
Haven’t I been here before, here before?
Nebol som tu predtým, tu predtým?

So stop, stop saying that you’re mine
Tak prestaň, prestaň hovoriť, že si môj
I’ma need a better reason to be spending all my time with you
Potrebujem lepší dôvod, aby som s vami trávil všetok svoj čas
You leave me, I’ll be fine
Necháš ma, budem v poriadku
I’ma need a better reason to be wasting my time with you
Potrebujem lepší dôvod, aby som s vami strácal čas

Wasting, wasting my time with you
Mrhanie, plytvanie časom s vami
Wasting, I’ll be wasting my time with you
Preplývať, budem strácať čas s vami
Wasting, I’ll be wasting my time with you
Preplývať, budem strácať čas s vami
Time with you
Čas s vami

Oh, stop, stop saying that you’re mine
Prestaň, prestaň hovoriť, že si moja
I’ma need a better reason to be spending all my time with you
Potrebujem lepší dôvod, aby som s vami trávil všetok svoj čas
If you leave me, I’ll be fine
Ak ma opustíš, budem v poriadku
I’ma need a better reason to be wasting my time with you
Potrebujem lepší dôvod, aby som s vami strácal čas

Wasting, wasting my time with you
Mrhanie, plytvanie časom s vami
Wasting, I’ll be wasting my time with you, babe
Plytvanie, budem strácať čas s tebou, baby
Wasting, wasting my time with you
Mrhanie, plytvanie časom s vami
Wasting my time with you, babe, mmm
Plytvanie mojím časom s tebou, baby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close