Kaskade, Meghan Trainor – With You Text Písně Překlad v Český


Am I the only one who’s been mistaken?
Jsem jediný, kdo se mýlil?
’Cause you’re the only one who keeps me waiting
protože jsi jediný, kdo mě drží
Do you know how much time I would be saving
Víte, kolik času bych ušetřil
If I didn’t let you into my head, let you into my bed?
Kdybych tě nenechal v hlavě, necháš tě v mé posteli?

Oh, no, I’ve done it again
Oh, ne, udělal jsem to znovu
Haven’t I been here before, here before?
Ještě jsem tu nebyl, tady předtím?
Oh, Lord, my hand on my head
Pane, má ruka na hlavě
Haven’t I been here before, here before?
Ještě jsem tu nebyl, tady předtím?

So stop, stop saying that you’re mine
Tak se zastav, přestaň říkat, že jsi moje
I’ma need a better reason to be spending all my time with you
Potřebuju lepší důvod, proč trávit s tebou celý svůj čas
You leave me, I’ll be fine
Necháš mě, budu v pořádku
I’ma need a better reason to be wasting my time with you
Potřebuju lepší důvod, proč s tebou ztrácet časWasting, wasting my time with you
Mrhání, ztrácíš čas s tebou
Wasting, wasting my time with you
Mrhání, ztrácíš čas s tebou
Wasting, wasting my time with you
Mrhání, ztrácíš čas s tebou
Time with you
Čas s vámi

Baby, I know you’ve been misbehaving
Baby, vím, že jsi se mýlil
I’ve been cleaning up the mess that you’ve been making
Byl jsem úklid, který jste dělali
Do you know how much time I would be saving
Víte, kolik času bych ušetřil
If I didn’t let you into my head, let you into my bed?
Kdybych tě nenechal v hlavě, necháš tě v mé posteli?

No, no, I’ve done it again
Ne, ne, udělal jsem to znovu
Haven’t I been here before, here before?
Ještě jsem tu nebyl, tady předtím?
Oh, Lord, my hand on my head
Pane, má ruka na hlavě
Haven’t I been here before, here before?
Ještě jsem tu nebyl, tady předtím?

So stop, stop saying that you’re mine
Tak se zastav, přestaň říkat, že jsi moje
I’ma need a better reason to be spending all my time with you
Potřebuju lepší důvod, proč trávit s tebou celý svůj čas
You leave me, I’ll be fine
Necháš mě, budu v pořádku
I’ma need a better reason to be wasting my time with you
Potřebuju lepší důvod, proč s tebou ztrácet čas

Wasting, wasting my time with you
Mrhání, ztrácíš čas s tebou
Wasting, I’ll be wasting my time with you
Plýtvání, budu ztrácet čas s tebou
Wasting, I’ll be wasting my time with you
Plýtvání, budu ztrácet čas s tebou
Time with you
Čas s vámi

Oh, stop, stop saying that you’re mine
Přestaň, přestaň říkat, že jsi moje
I’ma need a better reason to be spending all my time with you
Potřebuju lepší důvod, proč trávit s tebou celý svůj čas
If you leave me, I’ll be fine
Pokud mě opustíš, budu v pořádku
I’ma need a better reason to be wasting my time with you
Potřebuju lepší důvod, proč s tebou ztrácet čas

Wasting, wasting my time with you
Mrhání, ztrácíš čas s tebou
Wasting, I’ll be wasting my time with you, babe
Plýtvání, budu ztrácet čas s tebou, baby
Wasting, wasting my time with you
Mrhání, ztrácíš čas s tebou
Wasting my time with you, babe, mmm
Ztrácíš čas s tebou, baby

Close