Katy Perry – Daisies Sangtekster Oversættelse til Dansk


Told them your dreams, and they all started laughing
Fortalte du dem dine drømme, og begyndte de alle at grine
I guess you’re out of your mind ’til it actually happens
Jeg tror, ​​du er skør, indtil det faktisk sker

I’m the small town
Jeg er en lille by pige
One in seven billion
Én ud af syv milliarder mennesker
Why can’t it be me?
Hvorfor kan det ikke være mig?

They told me I was out there, tried to knock me down
De fortalte mig, at jeg var derude, de forsøgte at slå mig ned
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Tog de pinde og sten, jeg viste dem, at jeg kunne bygge et hus
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
De siger, at jeg er skør, men jeg vil aldrig lade dem ændre mig
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
indtil de dækker mig i tusindfryd, tusindfryd, tusindfryd
They said I’m going nowhere, tried to count me out
De sagde, at jeg ikke går hen, prøvede at tælle mig ud
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Tog de pinde og sten, viste dem, at jeg kunne bygge et hus
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
De siger, at jeg er skør, men jeg vil aldrig lade dem ændre mig
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
indtil de dækker mig i tusindfryd, tusindfryd, tusindfrydWhen did we all stop believing in magic?
Hvornår stoppede vi alle med at tro på magi?
Why did we put all our hopes in a box in the attic?
Hvorfor lagde vi alle vores forhåbninger i en kasse på loftet?

I’m the long shot
Jeg er langskuddet
I’m the Hail Mary
Jeg er Hilsen Mary
Why can’t it be me?
Hvorfor kan det ikke være mig?

They told me I was out there, tried to knock me down
De fortalte mig, at jeg var derude, de forsøgte at slå mig ned
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Tog de pinde og sten, jeg viste dem, at jeg kunne bygge et hus
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
De siger, at jeg er skør, men jeg vil aldrig lade dem ændre mig
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
indtil de dækker mig i tusindfryd, tusindfryd, tusindfryd
They said I’m going nowhere, tried to count me out
De sagde, at jeg ikke går hen, prøvede at tælle mig ud
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Tog de pinde og sten, viste dem, at jeg kunne bygge et hus
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
De siger, at jeg er skør, men jeg vil aldrig lade dem ændre mig
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
indtil de dækker mig i tusindfryd, tusindfryd, tusindfryd

Hey, hey
Hej hej
Oh, cover me in daisies
Åh, dæk mig med tusindfryd
Hey, hey
Hej hej

I’m the small town
Jeg er en lille by pige
One in seven billion
En ud af syv milliarder
Why can’t it be me?
Hvorfor kan det ikke være mig?

They told me I was out there, tried to knock me down
De fortalte mig, at jeg var derude, de forsøgte at slå mig ned
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Tog de pinde og sten, jeg viste dem, at jeg kunne bygge et hus
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
De siger, at jeg er skør, men jeg vil aldrig lade dem ændre mig
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
indtil de dækker mig i tusindfryd, tusindfryd, tusindfryd
They said I’m going nowhere, tried to count me out (Count me out)
De sagde, at jeg ikke går hen, prøvede at tælle mig ud
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Tog de pinde og sten, jeg viste dem, at jeg kunne bygge et hus
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
De siger, at jeg er skør, men jeg vil aldrig lade dem ændre mig
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
indtil de dækker mig i tusindfryd, tusindfryd, tusindfryd

Close