Katy Perry – Daisies Text Piesne Preklad v Slovenský

Told them your dreams, and they all started laughing
Povedali ste im vaše sny a všetci sa začali smiať
I guess you’re out of your mind ’til it actually happens
Myslím, že si blázon, kým sa to skutočne nestane

I’m the small town
Som dievča z malého mesta
One in seven billion
Jeden zo siedmich miliárd ľudí
Why can’t it be me?
Prečo to nemôžem byť ja?

They told me I was out there, tried to knock me down
Povedali mi, že som tam, pokúsili sa ma zraziť
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Vzal som tie palice a kamene, ukázal som im, že môžem postaviť dom
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
Hovoria, že som blázon, ale nikdy ich nenechám zmeniť
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
kým ma nezakrývajú v sedmokrásky, sedmokrásky, sedmokrásky
They said I’m going nowhere, tried to count me out
Povedali, že nikam nejdem, snažili sa ma spočítať
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Vzal tieto palice a kamene, ukázal im, že môžem postaviť dom
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
Hovoria, že som blázon, ale nikdy ich nenechám zmeniť
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
kým ma nezakrývajú v sedmokrásky, sedmokrásky, sedmokrásky

When did we all stop believing in magic?
Kedy sme všetci prestali veriť v mágiu?
Why did we put all our hopes in a box in the attic?
Prečo sme všetky svoje nádeje vložili do škatule v podkroví?

I’m the long shot
Som dlhá strela
I’m the Hail Mary
Ja som Zdravaslavá Mária
Why can’t it be me?
Prečo to nemôžem byť ja?

They told me I was out there, tried to knock me down
Povedali mi, že som tam, pokúsili sa ma zraziť
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Vzal som tie palice a kamene, ukázal som im, že môžem postaviť dom
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
Hovoria, že som blázon, ale nikdy ich nenechám zmeniť
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
kým ma nezakrývajú v sedmokrásky, sedmokrásky, sedmokrásky
They said I’m going nowhere, tried to count me out
Povedali, že nikam nejdem, snažili sa ma spočítať
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Vzal tieto palice a kamene, ukázal im, že môžem postaviť dom
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
Hovoria, že som blázon, ale nikdy ich nenechám zmeniť
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
kým ma nezakrývajú v sedmokrásky, sedmokrásky, sedmokrásky

Hey, hey
Hej hej
Oh, cover me in daisies
Och, zakry ma sedmokrásky
Hey, hey
Hej hej

I’m the small town
Som dievča z malého mesta
One in seven billion
Jeden zo siedmich miliárd
Why can’t it be me?
Prečo to nemôžem byť ja?

They told me I was out there, tried to knock me down
Povedali mi, že som tam, pokúsili sa ma zraziť
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Vzal som tie palice a kamene, ukázal som im, že môžem postaviť dom
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
Hovoria, že som blázon, ale nikdy ich nenechám zmeniť
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
kým ma nezakrývajú v sedmokrásky, sedmokrásky, sedmokrásky
They said I’m going nowhere, tried to count me out (Count me out)
Povedali, že nikam nejdem, snažili sa ma spočítať
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
Vzal som tie palice a kamene, ukázal som im, že môžem postaviť dom
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
Hovoria, že som blázon, ale nikdy ich nenechám zmeniť
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
kým ma nezakrývajú v sedmokrásky, sedmokrásky, sedmokrásky