Katy Perry – Small Talk lời bài hát phiên âm tiếng việt

Isn’t it strange that you used to know me?
Bây giờ không có gì lạ, bạn đã từng thân thiết với tôi một lần
All the highs and lows and in-betweens
Tất cả những điều tốt và xấu và tất cả mọi thứ giữa nó
And now you see me and just say, “Hey”
Bây giờ bạn nhìn thấy tôi và chỉ cần nói, “Này”
Isn’t it weird that you’ve seen me naked?
Không có gì lạ khi bạn nhìn thấy tôi khỏa thân?
We had conversations ’bout forever
Chúng tôi đã thảo luận về việc sống với nhau mãi mãi
Now it’s ’bout the weather‚ okay
Bây giờ chỉ là về thời tiết ‚ok

And I just can’t believe
Tôi không thể tin được
We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime
Chúng tôi là những người xa lạ, rồi chúng tôi trở thành người yêu, giờ chúng tôi lại là người xa lạ
Now just memories
Bây giờ chỉ là kỷ niệm
We’ve gone from strangers to lovers to strangers
Chúng tôi là những người xa lạ, sau đó chúng tôi trở thành người yêu, bây giờ chúng tôi lại là người lạ
Yeah
Vâng

Acting like we never met
Chúng tôi đang hành động như chưa từng gặp
Faking like we’d just forget we were lovers
chúng tôi chỉ quên rằng chúng tôi là người yêu, chúng tôi đang sống một cuộc sống giả tạo
And now there’s nothing left but small talk
Bây giờ không còn gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút
Had every inch of your skin
Mỗi inch da của bạn là của tôi
There’s nowhere your hands haven’t been
Bây giờ tôi thậm chí không sở hữu bàn tay của bạn
Ain’t it funny?
Có buồn cười không?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
bởi vì bây giờ không còn gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút

Isn’t it wild that I know your weakness?
Thật tệ khi tôi biết điểm yếu của bạn
And everybody at the party thinks
Mọi người trong bữa tiệc đều nghĩ
That you’re the best since sliced bread
Họ nghĩ rằng bạn là nhất, họ so sánh bạn với bánh mì ngọt
And isn’t it awkward I got a new somebody?
Tôi đã có bạn trai mới, thật khó cho tôi
And honestly it’ll probably be a while before we can just be friends
Thành thật mà nói, sẽ mất một thời gian trước khi chúng ta có thể trở lại làm bạn

I just can’t believe
Tôi không thể tin được
We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime
Chúng tôi là những người xa lạ, rồi chúng tôi trở thành người yêu, giờ chúng tôi lại là người xa lạ
Now just memories
Bây giờ chỉ là kỷ niệm
We’ve gone from strangers to lovers to strangers
Chúng tôi là những người xa lạ, sau đó chúng tôi trở thành người yêu, bây giờ chúng tôi lại là người lạ
(Small talk)
(Nói nhỏ)

Acting like we never met
Chúng tôi đang hành động như chưa từng gặp
Faking like we’d just forget we were lovers
chúng tôi chỉ quên rằng chúng tôi là người yêu, chúng tôi đang sống một cuộc sống giả tạo
And now there’s nothing left but small talk
Bây giờ không còn gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút
Had every inch of your skin
Mỗi inch da của bạn là của tôi
There’s nowhere your hands haven’t been
Bây giờ tôi thậm chí không sở hữu bàn tay của bạn
Ain’t it funny?
Có buồn cười không?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
bởi vì bây giờ không còn gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút

Blah-blah-blah-blah
Blah blah blah blah
Blah-blah-blah-blah
Blah blah blah blah
Blah-blah-blah-blah
Blah blah blah blah
Now there’s nothing left but small talk
Bây giờ không còn gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút
Blah-blah-blah-blah (Nothing left‚ nothing left‚ baby)
Blah-blah-blah-blah (Không còn gì ‚không còn gì‚ em bé)
Blah-blah-blah-blah (Nah, ohh)
Blah-blah-blah-blah (Không, ồ)
Blah-blah-blah-blah
Blah blah blah blah

And I just can’t believe
Tôi không thể tin được
We went from strangers to lovers to strangers
Chúng tôi là những người xa lạ, sau đó chúng tôi trở thành người yêu, bây giờ chúng tôi lại là người lạ

Acting like we never met
Chúng tôi đang hành động như chưa từng gặp
Faking like we’d just forget we were lovers
chúng tôi chỉ quên rằng chúng tôi là người yêu, chúng tôi đang sống một cuộc sống giả tạo
And now there’s nothing left but small talk
Bây giờ không còn gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút
Had every inch of your skin
Mỗi inch da của bạn là của tôi
There’s nowhere your hands haven’t been (Oh)
Bây giờ tôi thậm chí không sở hữu bàn tay của bạn
Ain’t it funny?
Có buồn cười không?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
bởi vì bây giờ không còn gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút
(Now there’s nothing left but small talk)
(Bây giờ không còn gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút)

Blah-blah-blah-blah
Blah blah blah blah
Blah-blah-blah-blah (Blah-blah-blah)
Blah-blah-blah-blah (Blah-blah-blah)
Blah-blah-blah-blah
Blah blah blah blah
Now there’s nothing left but small talk (Now there’s nothing left)
Bây giờ không còn gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút (Bây giờ không còn gì)
Blah-blah-blah-blah
Blah blah blah blah
Blah-blah-blah-blah (Small talk)
Blah-blah-blah-blah (Nói nhỏ)
Blah-blah-blah-blah
Blah blah blah blah
Now there’s nothing left but small talk
Bây giờ không còn gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút