Katy Perry – Small Talk Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Isn’t it strange that you used to know me?
Czy to nie dziwne, byłeś kiedyś blisko mnie
All the highs and lows and in-betweens
Wszystkie dobre i złe rzeczy i wszystko między nimi
And now you see me and just say, “Hey”
Teraz mnie widzisz i po prostu mówisz: „Hej”
Isn’t it weird that you’ve seen me naked?
Czy to nie dziwne, że widziałeś mnie nago?
We had conversations ’bout forever
Rozmawialiśmy o życiu razem na zawsze
Now it’s ’bout the weather‚ okay
Teraz chodzi tylko o pogodę

And I just can’t believe
Po prostu nie mogę uwierzyć
We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime
Byliśmy obcy, potem zostaliśmy kochankami, teraz znów jesteśmy obcymi na zawsze
Now just memories
Teraz to tylko wspomnienia
We’ve gone from strangers to lovers to strangers
Byliśmy obcy, potem zostaliśmy kochankami, teraz znów jesteśmy obcymi
Yeah
tak

Acting like we never met
Działamy tak, jak nigdy się nie spotkaliśmy
Faking like we’d just forget we were lovers
po prostu zapomnieliśmy, że jesteśmy kochankami, teraz żyjemy fałszywym życiem
And now there’s nothing left but small talk
Teraz już nic nie pozostało, po prostu niewiele rozmawiamy
Had every inch of your skin
Twój każdy cal skóry był mój
There’s nowhere your hands haven’t been
Teraz nawet nie mam twojej ręki
Ain’t it funny?
Czy to nie jest śmieszne?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
ponieważ teraz nic już nie zostało, po prostu niewiele rozmawiamy

Isn’t it wild that I know your weakness?
To źle teraz, kiedy znam twoją słabość
And everybody at the party thinks
Wszyscy na przyjęciu myślą
That you’re the best since sliced bread
Myślą, że jesteś najlepszy, porównują cię do słodkiego chleba
And isn’t it awkward I got a new somebody?
Mam nowego chłopaka, to dla mnie trudne
And honestly it’ll probably be a while before we can just be friends
Szczerze mówiąc, minie trochę czasu, zanim znów będziemy przyjaciółmi

I just can’t believe
Po prostu nie mogę uwierzyć
We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime
Byliśmy obcy, potem zostaliśmy kochankami, teraz znów jesteśmy obcymi na zawsze
Now just memories
Teraz to tylko wspomnienia
We’ve gone from strangers to lovers to strangers
Byliśmy obcy, potem zostaliśmy kochankami, teraz znów jesteśmy obcymi
(Small talk)
(Pogawędka)

Acting like we never met
Działamy tak, jak nigdy się nie spotkaliśmy
Faking like we’d just forget we were lovers
po prostu zapomnieliśmy, że jesteśmy kochankami, teraz żyjemy fałszywym życiem
And now there’s nothing left but small talk
Teraz już nic nie pozostało, po prostu niewiele rozmawiamy
Had every inch of your skin
Twój każdy cal skóry był mój
There’s nowhere your hands haven’t been
Teraz nawet nie mam twojej ręki
Ain’t it funny?
Czy to nie jest śmieszne?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
ponieważ teraz nic już nie zostało, po prostu niewiele rozmawiamy

Blah-blah-blah-blah
Bla bla bla bla
Blah-blah-blah-blah
Bla bla bla bla
Blah-blah-blah-blah
Bla bla bla bla
Now there’s nothing left but small talk
Teraz już nic nie pozostało, po prostu niewiele rozmawiamy
Blah-blah-blah-blah (Nothing left‚ nothing left‚ baby)
Bla-bla-bla-bla (Nic nie pozostało „nic nie zostało” kochanie)
Blah-blah-blah-blah (Nah, ohh)
Bla-bla-bla-bla (Nie, oh)
Blah-blah-blah-blah
Bla bla bla bla

And I just can’t believe
Po prostu nie mogę uwierzyć
We went from strangers to lovers to strangers
Byliśmy obcy, potem zostaliśmy kochankami, teraz znów jesteśmy obcymi

Acting like we never met
Działamy tak, jak nigdy się nie spotkaliśmy
Faking like we’d just forget we were lovers
po prostu zapomnieliśmy, że jesteśmy kochankami, teraz żyjemy fałszywym życiem
And now there’s nothing left but small talk
Teraz już nic nie pozostało, po prostu niewiele rozmawiamy
Had every inch of your skin
Twój każdy cal skóry był mój
There’s nowhere your hands haven’t been (Oh)
Teraz nawet nie mam twojej ręki
Ain’t it funny?
Czy to nie jest śmieszne?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
ponieważ teraz nic już nie zostało, po prostu niewiele rozmawiamy
(Now there’s nothing left but small talk)
(Teraz nic nie zostało, po prostu rozmawiamy niewiele)

Blah-blah-blah-blah
Bla bla bla bla
Blah-blah-blah-blah (Blah-blah-blah)
Bla-bla-bla-bla (Bla-bla-bla)
Blah-blah-blah-blah
Bla bla bla bla
Now there’s nothing left but small talk (Now there’s nothing left)
Teraz nic już nie zostało, po prostu niewiele rozmawiamy (Teraz nic nie zostało)
Blah-blah-blah-blah
Bla bla bla bla
Blah-blah-blah-blah (Small talk)
Blah-bla-bla-blah (Mała rozmowa)
Blah-blah-blah-blah
Bla bla bla bla
Now there’s nothing left but small talk
Teraz już nic nie pozostało, po prostu niewiele rozmawiamy