Katy Perry – Small Talk Text Piesne Preklad v Slovensky

Isn’t it strange that you used to know me?
Nie je to teraz divné, raz ste boli k mne blízko
All the highs and lows and in-betweens
Všetky dobré a zlé veci a všetko medzi tým
And now you see me and just say, “Hey”
Teraz ma vidíš a povieš: “Hej”
Isn’t it weird that you’ve seen me naked?
Nie je to čudné, že si ma videl nahého?
We had conversations ’bout forever
Mali sme diskusie o spoločnom živote navždy
Now it’s ’bout the weather‚ okay
Teraz je to len o počasí, ok

And I just can’t believe
Nemôžem tomu uveriť
We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime
Boli sme cudzinci, potom sme sa stali milencami, teraz sme opäť navždy cudzinci
Now just memories
Teraz sú to len spomienky
We’ve gone from strangers to lovers to strangers
Boli sme cudzinci, potom sme sa stali milencami, teraz sme opäť cudzinci
Yeah
Áno

Acting like we never met
Konáme tak, ako sme sa nikdy nestretli
Faking like we’d just forget we were lovers
jednoducho sme zabudli, že sme milenci, teraz žijeme falošný život
And now there’s nothing left but small talk
Teraz už nič nezostáva, iba hovoríme málo
Had every inch of your skin
Tvoj každý centimeter kože bol môj
There’s nowhere your hands haven’t been
Teraz ani nevlastním vašu ruku
Ain’t it funny?
Nie je to smiešne?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
pretože teraz už nezostáva nič, len hovoríme málo

Isn’t it wild that I know your weakness?
Teraz je zlé, že poznám vašu slabinu
And everybody at the party thinks
Každý na večierku si myslí
That you’re the best since sliced bread
Myslia si, že ste najlepší, porovnávajú vás so sladkým chlebom
And isn’t it awkward I got a new somebody?
Mám nového priateľa, je to pre mňa ťažké
And honestly it’ll probably be a while before we can just be friends
Úprimne povedané, bude trvať nejaký čas, kým budeme opäť priateľmi

I just can’t believe
Nemôžem tomu uveriť
We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime
Boli sme cudzinci, potom sme sa stali milencami, teraz sme opäť navždy cudzinci
Now just memories
Teraz sú to len spomienky
We’ve gone from strangers to lovers to strangers
Boli sme cudzinci, potom sme sa stali milencami, teraz sme opäť cudzinci
(Small talk)
(Debata)

Acting like we never met
Konáme tak, ako sme sa nikdy nestretli
Faking like we’d just forget we were lovers
jednoducho sme zabudli, že sme milenci, teraz žijeme falošný život
And now there’s nothing left but small talk
Teraz už nič nezostáva, iba hovoríme málo
Had every inch of your skin
Tvoj každý centimeter kože bol môj
There’s nowhere your hands haven’t been
Teraz ani nevlastním vašu ruku
Ain’t it funny?
Nie je to smiešne?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
pretože teraz už nezostáva nič, len hovoríme málo

Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Now there’s nothing left but small talk
Teraz už nič nezostáva, iba hovoríme málo
Blah-blah-blah-blah (Nothing left‚ nothing left‚ baby)
Blah-bla-bla-bla (Nič nezostalo, „nič nezostalo“ zlato)
Blah-blah-blah-blah (Nah, ohh)
Blah-bla-bla-bla (Nie, oh)
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla

And I just can’t believe
Nemôžem tomu uveriť
We went from strangers to lovers to strangers
Boli sme cudzinci, potom sme sa stali milencami, teraz sme opäť cudzinci

Acting like we never met
Konáme tak, ako sme sa nikdy nestretli
Faking like we’d just forget we were lovers
jednoducho sme zabudli, že sme milenci, teraz žijeme falošný život
And now there’s nothing left but small talk
Teraz už nič nezostáva, iba hovoríme málo
Had every inch of your skin
Tvoj každý centimeter kože bol môj
There’s nowhere your hands haven’t been (Oh)
Teraz ani nevlastním vašu ruku
Ain’t it funny?
Nie je to smiešne?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
pretože teraz už nezostáva nič, len hovoríme málo
(Now there’s nothing left but small talk)
(Teraz už nič nezostáva, iba hovoríme málo)

Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah (Blah-blah-blah)
Blah-bla-bla-bla (Blah-bla-bla)
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Now there’s nothing left but small talk (Now there’s nothing left)
Teraz už nič nezostáva, iba hovoríme málo (teraz už nič nezostáva)
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah (Small talk)
Blah-bla-bla-bla (Malá prednáška)
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Now there’s nothing left but small talk
Teraz už nič nezostáva, iba hovoríme málo