Katy Perry – Small Talk Text Písně Překlad v Český

Isn’t it strange that you used to know me?
Není to teď divné, jednou jsi byl blízko mě
All the highs and lows and in-betweens
Všechny dobré a špatné věci a všechno mezi tím
And now you see me and just say, “Hey”
Teď mě vidíš a řekneš: “Hej”
Isn’t it weird that you’ve seen me naked?
Není divné, že jsi mě viděl nahého?
We had conversations ’bout forever
Diskutovali jsme o společném společném životě
Now it’s ’bout the weather‚ okay
Teď je to jen o počasí ‚ok

And I just can’t believe
Nemůžu tomu uvěřit
We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime
Byli jsme cizinci, pak jsme se stali milenci, nyní jsme zase navždy cizinci
Now just memories
Teď jsou to jen vzpomínky
We’ve gone from strangers to lovers to strangers
Byli jsme cizinci, pak jsme se stali milenci, nyní jsme zase cizinci
Yeah
Ano

Acting like we never met
Jednáme tak, jak jsme se nikdy nesetkali
Faking like we’d just forget we were lovers
prostě jsme zapomněli, že jsme milenci, nyní žijeme falešný život
And now there’s nothing left but small talk
Teď už nezbývá nic, jen mluvíme málo
Had every inch of your skin
Tvůj každý centimetr kůže byl můj
There’s nowhere your hands haven’t been
Teď ani nevlastním tvou ruku
Ain’t it funny?
Není to legrační?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
protože teď nezbývá nic, jen mluvíme málo

Isn’t it wild that I know your weakness?
Teď je to špatné, když znám vaši slabost
And everybody at the party thinks
Všichni na večírku si myslí
That you’re the best since sliced bread
Myslí si, že jste nejlepší, porovnávají vás se sladkým chlebem
And isn’t it awkward I got a new somebody?
Mám nového přítele, je to pro mě těžké
And honestly it’ll probably be a while before we can just be friends
Upřímně, bude to nějakou dobu trvat, než budeme opět přátelé

I just can’t believe
Nemůžu tomu uvěřit
We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime
Byli jsme cizinci, pak jsme se stali milenci, nyní jsme zase navždy cizinci
Now just memories
Teď jsou to jen vzpomínky
We’ve gone from strangers to lovers to strangers
Byli jsme cizinci, pak jsme se stali milenci, nyní jsme zase cizinci
(Small talk)
(Pokec)

Acting like we never met
Jednáme tak, jak jsme se nikdy nesetkali
Faking like we’d just forget we were lovers
prostě jsme zapomněli, že jsme milenci, nyní žijeme falešný život
And now there’s nothing left but small talk
Teď už nezbývá nic, jen mluvíme málo
Had every inch of your skin
Tvůj každý centimetr kůže byl můj
There’s nowhere your hands haven’t been
Teď ani nevlastním tvou ruku
Ain’t it funny?
Není to legrační?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
protože teď nezbývá nic, jen mluvíme málo

Blah-blah-blah-blah
Blah-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah
Blah-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah
Blah-bla-bla-bla
Now there’s nothing left but small talk
Teď už nezbývá nic, jen mluvíme málo
Blah-blah-blah-blah (Nothing left‚ nothing left‚ baby)
Blah-bla-bla-bla (Nic nezůstalo „nic nezbylo“ zlato)
Blah-blah-blah-blah (Nah, ohh)
Blah-bla-bla-bla (Ne, oh)
Blah-blah-blah-blah
Blah-bla-bla-bla

And I just can’t believe
Nemůžu tomu uvěřit
We went from strangers to lovers to strangers
Byli jsme cizinci, pak jsme se stali milenci, nyní jsme zase cizinci

Acting like we never met
Jednáme tak, jak jsme se nikdy nesetkali
Faking like we’d just forget we were lovers
prostě jsme zapomněli, že jsme milenci, nyní žijeme falešný život
And now there’s nothing left but small talk
Teď už nezbývá nic, jen mluvíme málo
Had every inch of your skin
Tvůj každý centimetr kůže byl můj
There’s nowhere your hands haven’t been (Oh)
Teď ani nevlastním tvou ruku
Ain’t it funny?
Není to legrační?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
protože teď nezbývá nic, jen mluvíme málo
(Now there’s nothing left but small talk)
(Teď už nic nezbylo, jen mluvíme málo)

Blah-blah-blah-blah
Blah-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah (Blah-blah-blah)
Blah-bla-bla-bla (Blah-bla-bla)
Blah-blah-blah-blah
Blah-bla-bla-bla
Now there’s nothing left but small talk (Now there’s nothing left)
Teď už nic nezbývá, jen mluvíme málo (Teď už nic nezůstane)
Blah-blah-blah-blah
Blah-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah (Small talk)
Blah-bla-bla-bla (Malá diskuse)
Blah-blah-blah-blah
Blah-bla-bla-bla
Now there’s nothing left but small talk
Teď už nezbývá nic, jen mluvíme málo