Katy Perry – Small Talk Versuri Traduse în Română

Isn’t it strange that you used to know me?
Nu este ciudat acum, ai fost aproape de mine odată
All the highs and lows and in-betweens
Toate lucrurile bune și rele și tot ceea ce se află între el
And now you see me and just say, “Hey”
Acum mă vezi și spune doar „Hei”
Isn’t it weird that you’ve seen me naked?
Nu este ciudat că m-ai văzut dezbrăcat?
We had conversations ’bout forever
Am avut discuții despre a trăi împreună pentru totdeauna
Now it’s ’bout the weather‚ okay
Acum este vorba doar despre vreme … bine

And I just can’t believe
Nu pot să cred
We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime
Am fost străini, apoi am devenit iubiți, acum suntem străini din nou pentru totdeauna
Now just memories
Acum sunt doar amintiri
We’ve gone from strangers to lovers to strangers
Am fost străini, apoi am devenit iubiți, acum suntem din nou străini
Yeah
da

Acting like we never met
Acționăm așa cum nu ne-am întâlnit niciodată
Faking like we’d just forget we were lovers
doar am uitat că suntem iubiți, acum trăim o viață falsă
And now there’s nothing left but small talk
Acum nu mai rămâne nimic, vorbim doar puțin
Had every inch of your skin
Fiecare centimetru al tău de piele era al meu
There’s nowhere your hands haven’t been
Acum nici măcar nu dețin mâna ta
Ain’t it funny?
Nu este amuzant?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
pentru că acum nu mai rămâne nimic, vorbim doar puțin

Isn’t it wild that I know your weakness?
E rău acum că îți cunosc slăbiciunea
And everybody at the party thinks
Toată lumea de la petrecere crede
That you’re the best since sliced bread
Ei cred că ești cel mai bun, te compară cu pâinea dulce
And isn’t it awkward I got a new somebody?
Am un nou iubit, îmi este greu
And honestly it’ll probably be a while before we can just be friends
Sincer, va trece ceva timp până vom putea fi din nou prieteni

I just can’t believe
Nu pot să cred
We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime
Am fost străini, apoi am devenit iubiți, acum suntem străini din nou pentru totdeauna
Now just memories
Acum sunt doar amintiri
We’ve gone from strangers to lovers to strangers
Am fost străini, apoi am devenit iubiți, acum suntem din nou străini
(Small talk)
(Convorbire scurtă)

Acting like we never met
Acționăm așa cum nu ne-am întâlnit niciodată
Faking like we’d just forget we were lovers
doar am uitat că suntem iubiți, acum trăim o viață falsă
And now there’s nothing left but small talk
Acum nu mai rămâne nimic, vorbim doar puțin
Had every inch of your skin
Fiecare centimetru al tău de piele era al meu
There’s nowhere your hands haven’t been
Acum nici măcar nu dețin mâna ta
Ain’t it funny?
Nu este amuzant?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
pentru că acum nu mai rămâne nimic, vorbim doar puțin

Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Now there’s nothing left but small talk
Acum nu mai rămâne nimic, vorbim doar puțin
Blah-blah-blah-blah (Nothing left‚ nothing left‚ baby)
Blah-bla-bla-bla (Nu a mai rămas nimic, nu a mai rămas nimic ”, copil)
Blah-blah-blah-blah (Nah, ohh)
Blah-bla-bla-bla (nu, oh)
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla

And I just can’t believe
Nu pot să cred
We went from strangers to lovers to strangers
Am fost străini, apoi am devenit iubiți, acum suntem din nou străini

Acting like we never met
Acționăm așa cum nu ne-am întâlnit niciodată
Faking like we’d just forget we were lovers
doar am uitat că suntem iubiți, acum trăim o viață falsă
And now there’s nothing left but small talk
Acum nu mai rămâne nimic, vorbim doar puțin
Had every inch of your skin
Fiecare centimetru al tău de piele era al meu
There’s nowhere your hands haven’t been (Oh)
Acum nici măcar nu dețin mâna ta
Ain’t it funny?
Nu este amuzant?
‘Cause now there’s nothing left but small talk
pentru că acum nu mai rămâne nimic, vorbim doar puțin
(Now there’s nothing left but small talk)
(Acum nu mai rămâne nimic, vorbim doar puțin)

Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah (Blah-blah-blah)
Blah-bla-bla-bla (Blah-bla-bla)
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Now there’s nothing left but small talk (Now there’s nothing left)
Acum nu mai rămâne nimic, vorbim doar puțin (acum nu mai rămâne nimic)
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Blah-blah-blah-blah (Small talk)
Blah-bla-bla-bla (discuție mică)
Blah-blah-blah-blah
Bla-bla-bla-bla
Now there’s nothing left but small talk
Acum nu mai rămâne nimic, vorbim doar puțin