Katy Perry – Smile Songtekst Vertaling Nederlands

Smile Songtekst Vertaling

Yeah, I’m thankful
ja, ik ben dankbaar
Scratch that, baby, I’m grateful
Kras dat, schat, ik ben dankbaar
Gotta say it’s really been a while
moet zeggen dat het echt een tijdje geleden is
But now I got back that smile (Smile)
Maar nu kreeg ik die glimlach terug
I’m so thankful
Ik ben zo dankbaar
Scratch that, baby, I’m grateful
Kras dat, schat, ik ben dankbaar
Now you see me shine from a mile
Nu zie je me stralen van een mijl
Finally got back that smile (Smile)
Eindelijk die glimlach teruggekregen

Every day, Groundhog Day
Elke dag, Groundhog Day
Goin’ through motions felt so fake
Door emoties heen, voelde ik me zo nep
Not myself, not my best
Niet mezelf, niet mijn beste
Felt like I failed the test
Ik voelde me alsof ik de test niet heb gehaald

But every tear has been a lesson
Maar elke traan was een les
Rejection can be God’s protection
Afwijzing kan Gods bescherming zijn
Long hard road to get that redemption
Lange moeilijke weg om die verlossing te krijgen
But no shortcuts to a blessin’
Maar geen kortere weg naar een zegen

Yeah, I’m thankful
ja, ik ben dankbaar
Scratch that, baby, I’m grateful
Kras dat, schat, ik ben dankbaar
Gotta say it’s really been a while
moet zeggen dat het echt een tijdje geleden is
But now I got back that smile (Smile)
Maar nu kreeg ik die glimlach terug
I’m so thankful
Ik ben zo dankbaar
Scratch that, baby, I’m grateful
Kras dat, schat, ik ben dankbaar
Now you see me shine from a mile
Nu zie je me stralen van een mijl
Finally got back that smile (Smile)
Eindelijk die glimlach teruggekregen
I’m 2.0, remodeled
Ik ben 2.0, gerenoveerd
Used to be dull, now I sparkle
Was vroeger saai, nu schitter ik
Had a piece of humble pie
Had een stuk bescheiden taart
That ego check saved my life
Die egocontrole heeft mijn leven gered

Now I got a smile like Lionel Richie
Nu kreeg ik een glimlach als Lionel Richie
Big and bright, need shades just to see me
Groot en helder, hebben tinten nodig om me te zien
Tryna stay alive just like I’m the Bee Gees (Oh, woah)
proberen in leven te blijven, net zoals ik de Bee Gees ben
A Mona Lisa masterpiece
Een meesterwerk van Mona Lisa

Yeah, I’m thankful
ja, ik ben dankbaar
Scratch that, baby, I’m grateful
Kras dat, schat, ik ben dankbaar
Gotta say it’s really been a while
moet zeggen dat het echt een tijdje geleden is
But now I got back that smile (C’mon, smile)
Maar nu kreeg ik die glimlach terug (gewoon, lach)
I’m so thankful
Ik ben zo dankbaar
Scratch that, baby, I’m grateful (So thankful)
Kras dat, schat, ik ben dankbaar (zo dankbaar)
Now you see me shine from a mile
Nu zie je me stralen van een mijl
Finally got back that smile (Smile)
Eindelijk die glimlach teruggekregen

I’m so thankful
Ik ben zo dankbaar
‘Cause I’m finally, ’cause I’m finally
omdat ik eindelijk ben
I’m so thankful
Ik ben zo dankbaar
‘Cause I’m finally, ’cause I’m finally (Oh)
omdat ik eindelijk ben
Ooh I’m thankful
oh ik ben dankbaar
Scratch that, baby, I’m grateful
Kras dat, schat, ik ben dankbaar
Gotta say it’s really been a while
moet zeggen dat het echt een tijdje geleden is
But now I got back that smile (Smile)
Maar nu kreeg ik die glimlach terug
I’m so thankful
Ik ben zo dankbaar
Scratch that, baby, I’m grateful
Kras dat, schat, ik ben dankbaar
Now you see me shine from a mile
Nu zie je me stralen van een mijl
Finally got back that smile (Smile)
Eindelijk die glimlach teruggekregen

I’m so
ik ben zo
Grateful
Dankbaar
‘Cause I finally, ’cause I finally
omdat ik eindelijk
Oh, oh
Oh Oh
I’m so
ik ben zo
Grateful
Dankbaar
‘Cause I finally, ’cause I finally
omdat ik eindelijk
Oh, oh
Oh Oh