Khalid – Bluffin’ dalszöveg fordítás magyarul


Taking off, turn off the lights
Kapcsolja ki a lámpákat
We’re so in denial of breaking up, we make it up
annyira vagyunk, hogy megtagadjuk a felbomlást, felállítjuk
Every time I look in your eyes, I’m back in love
Minden alkalommal, amikor a szemembe nézek, szerelmes vagyok

I’ve waited all my life, for someone like you
Vártam egész életemet, valakinek, mint te
But I’m losing sight of your point of view
De elveszítem a nézőpontot

Are we broken? Lost in emotion
Töröttünk? Elveszett az érzelmek
Are you all in? Are you bluffing?
Mindnyájan vagy? Blöfföl?
Is this the last fight? Lay here one last night
Ez az utolsó harc? Állj ide egy tegnap este
I know we’re both tired, that’s our excuse
Tudom, hogy mindketten fáradtak vagyunk, ez a kifogásunk
Are you all in? Are you bluffing?
Mindnyájan vagy? Blöfföl?It’s no one’s fault, that’s what they say
Senki sem hibája, ezt mondják
You want it your way, you know it all
Az utat akarod, mindent tudsz
We said its no one’s fault, losing our minds
Azt mondtuk, senki sem hibáztatta, elveszítené az elménket
Lie after lie, fake love
Feküdj után hazugság, hamis szerelem

We had a hell of a ride
Volt egy pokolunk
Issues aside, both of us
Kérdések félre, mindkettőnk

Are we broken? Lost in emotion (Lost in the moment)
Töröttünk? Elveszett érzelmek (elveszett a pillanatban)
Are you all in? Are you bluffing?
Mindnyájan vagy? Blöfföl?
Is this the last fight? Lay here one last night
Ez az utolsó harc? Állj ide egy tegnap este
I know we’re both tired, that’s our excuse
Tudom, hogy mindketten fáradtak vagyunk, ez a kifogásunk
Are you all in? Are you bluffing?
Mindnyájan vagy? Blöfföl?

Are you, mmm, ooh
Te, ó
Are you, oh
Te, ó

Close