Khalid – Bluffin’ Songtekst Oversættelse til Dansk

Taking off, turn off the lights
Tag af, sluk lysene
We’re so in denial of breaking up, we make it up
Vi er så i fornægtelse at bryde op, vi gør det op
Every time I look in your eyes, I’m back in love
Hver gang jeg ser i dine øjne, er jeg tilbage i kærlighed

I’ve waited all my life, for someone like you
Jeg har ventet hele mit liv, for nogen som dig
But I’m losing sight of your point of view
Men jeg glæder mig over dit synspunkt

Are we broken? Lost in emotion
Er vi brudt? Mistet i følelser
Are you all in? Are you bluffing?
Er du i alt? Bliver du?
Is this the last fight? Lay here one last night
Er det den sidste kamp? Læg her en aftes
I know we’re both tired, that’s our excuse
Jeg ved, vi er begge trætte, det er vores undskyldning
Are you all in? Are you bluffing?
Er du i alt? Bliver du?

It’s no one’s fault, that’s what they say
Det er ingen skyld, det er det, de siger
You want it your way, you know it all
Du vil have det på din måde, du ved det hele
We said its no one’s fault, losing our minds
Vi sagde, at det var ingen fejl, vi tabte vores sind
Lie after lie, fake love
Løg efter løgn, falsk kærlighed

We had a hell of a ride
Vi havde et helvede af en tur
Issues aside, both of us
Spørgsmål til side, vi begge

Are we broken? Lost in emotion (Lost in the moment)
Er vi brudt? Mistet i følelser (Mistet i øjeblikket)
Are you all in? Are you bluffing?
Er du i alt? Bliver du?
Is this the last fight? Lay here one last night
Er det den sidste kamp? Læg her en aftes
I know we’re both tired, that’s our excuse
Jeg ved, vi er begge trætte, det er vores undskyldning
Are you all in? Are you bluffing?
Er du i alt? Bliver du?

Are you, mmm, ooh
Er du, åh
Are you, oh
Er du, åh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close