Khalid – Bluffin’ Songtekst Vertaling Nederlands

Taking off, turn off the lights
Opstijgen, zet de lichten uit
We’re so in denial of breaking up, we make it up
we zijn zo in ontkenning van uit elkaar vallen, dat we het goedmaken
Every time I look in your eyes, I’m back in love
Telkens als ik in je ogen kijk, ben ik weer verliefd

I’ve waited all my life, for someone like you
Ik heb mijn hele leven gewacht, voor iemand zoals jij
But I’m losing sight of your point of view
Maar ik verlies je standpunt uit het oog

Are we broken? Lost in emotion
Zijn we gebroken? Verloren in emotie
Are you all in? Are you bluffing?
Ben je er allemaal? Ben je aan het bluffen?
Is this the last fight? Lay here one last night
Is dit het laatste gevecht? Ga hier gisteravond liggen
I know we’re both tired, that’s our excuse
Ik weet dat we allebei moe zijn, dat is ons excuus
Are you all in? Are you bluffing?
Ben je er allemaal? Ben je aan het bluffen?

It’s no one’s fault, that’s what they say
Het is de schuld van niemand, dat is wat ze zeggen
You want it your way, you know it all
U wilt het op uw manier, u weet het allemaal
We said its no one’s fault, losing our minds
We zeiden dat niemand de schuld had en dat we ons verstand verloren
Lie after lie, fake love
Leugen na leugen, valse liefde

We had a hell of a ride
We hebben een fantastische rit gemaakt
Issues aside, both of us
Problemen terzijde, wij allebei

Are we broken? Lost in emotion (Lost in the moment)
Zijn we gebroken? Verloren in emotie (verdwaald in het moment)
Are you all in? Are you bluffing?
Ben je er allemaal? Ben je aan het bluffen?
Is this the last fight? Lay here one last night
Is dit het laatste gevecht? Ga hier gisteravond liggen
I know we’re both tired, that’s our excuse
Ik weet dat we allebei moe zijn, dat is ons excuus
Are you all in? Are you bluffing?
Ben je er allemaal? Ben je aan het bluffen?

Are you, mmm, ooh
Ben je, oh
Are you, oh
Ben je, oh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close