Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow Songtekst Vertaling Nederlands

Tell me somethin’ girl
Vertel me iets meisje
Are you happy in this modern world?
Ben je gelukkig in deze moderne wereld?
Or do you need more?
Of heb je meer nodig?
Is there somethin’ else you’re searchin’ for?
Is er iets anders waar je naar op zoek bent?

I’m falling
ik val
In all the good times I find myself longin’ for change
In alle goede tijden merk ik dat ik verlang naar verandering
And in the bad times I fear myself
En in de slechte tijden, ben ik bang voor mezelf

Tell me something boy
Vertel me iets, jongen
Aren’t you tired tryin’ to fill that void?
Ben je het beu om die lege ruimte te vullen?
Or do you need more?
Of heb je meer nodig?
Ain’t it hard keeping it so hardcore?
Is het niet moeilijk om het zo hardcore te houden?

I’m falling
ik val
In all the good times I find myself longing for change
In alle goede tijden merk ik dat ik verlang naar verandering
And in the bad times I fear myself
En in de slechte tijden, ben ik bang voor mezelf

I’m off the deep end, watch as I dive in
Ik ben van het diepe einde, kijk terwijl ik erin duik
I’ll never meet the ground
Ik zal nooit de grond ontmoeten
Crash through the surface, where they can’t hurt us
Loop door het oppervlak, waar ze ons geen pijn kunnen doen
We’re far from the shallow now
we zijn nu ver van de ondiepe

In the shallow, shallow
In het ondiepe, ondiepe
In the shallow, shallow
In het ondiepe, ondiepe
In the shallow, shallow
In het ondiepe, ondiepe
We’re far from the shallow now
we zijn nu ver van de ondiepe

I’m off the deep end, watch as I dive in
Ik ben van het diepe einde, kijk terwijl ik erin duik
I’ll never meet the ground
Ik zal nooit de grond ontmoeten
Crash through the surface, where they can’t hurt us
Loop door het oppervlak, waar ze ons geen pijn kunnen doen
We’re far from the shallow now
we zijn nu ver van de ondiepe

In the shallow, shallow
In het ondiepe, ondiepe
In the shallow, shallow
In het ondiepe, ondiepe
In the shallow, shallow
In het ondiepe, ondiepe
We’re far from the shallow now
we zijn nu ver van de ondiepe