Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

Tell me somethin’ girl
Powiedz mi coś dziewczyno
Are you happy in this modern world?
Czy jesteś szczęśliwy w tym nowoczesnym świecie?
Or do you need more?
Czy potrzebujesz więcej?
Is there somethin’ else you’re searchin’ for?
Czy jest coś jeszcze, czego szukasz?

I’m falling
spadam
In all the good times I find myself longin’ for change
We wszystkich dobrych czasach odczuwam pragnienie zmian
And in the bad times I fear myself
A w złych czasach obawiam się

Tell me something boy
Powiedz mi coś chłopcze
Aren’t you tired tryin’ to fill that void?
Czy nie jesteś zmęczony próbowaniem wypełnienia tej pustej przestrzeni?
Or do you need more?
Czy potrzebujesz więcej?
Ain’t it hard keeping it so hardcore?
Czy nie jest trudno utrzymać to tak mocno?

I’m falling
spadam
In all the good times I find myself longing for change
We wszystkich dobrych czasach odczuwam pragnienie zmian
And in the bad times I fear myself
A w złych czasach obawiam się

I’m off the deep end, watch as I dive in
Jestem z daleka, obserwuj jak nurkuję
I’ll never meet the ground
Nigdy nie spotkam ziemi
Crash through the surface, where they can’t hurt us
Przebijają się przez powierzchnię, gdzie nie mogą nas skrzywdzić
We’re far from the shallow now
teraz jesteśmy daleko od płytkiego

In the shallow, shallow
W płytkiej, płytkiej
In the shallow, shallow
W płytkiej, płytkiej
In the shallow, shallow
W płytkiej, płytkiej
We’re far from the shallow now
teraz jesteśmy daleko od płytkiego

I’m off the deep end, watch as I dive in
Jestem z daleka, obserwuj jak nurkuję
I’ll never meet the ground
Nigdy nie spotkam ziemi
Crash through the surface, where they can’t hurt us
Przebijają się przez powierzchnię, gdzie nie mogą nas skrzywdzić
We’re far from the shallow now
teraz jesteśmy daleko od płytkiego

In the shallow, shallow
W płytkiej, płytkiej
In the shallow, shallow
W płytkiej, płytkiej
In the shallow, shallow
W płytkiej, płytkiej
We’re far from the shallow now
teraz jesteśmy daleko od płytkiego