Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow Text Piesne Preklad v Slovensky

Tell me somethin’ girl
Povedz mi niečo dievča
Are you happy in this modern world?
Ste šťastný v tomto modernom svete?
Or do you need more?
Alebo potrebujete viac?
Is there somethin’ else you’re searchin’ for?
Je tu niečo, čo hľadáte?

I’m falling
padám
In all the good times I find myself longin’ for change
Vo všetkých dobrých časoch sa mi zdá, že túžim po zmene
And in the bad times I fear myself
A v zlých časoch sa obávam

Tell me something boy
Povedz mi niečo chlapec
Aren’t you tired tryin’ to fill that void?
Nie ste unavení, že sa snažíte vyplniť prázdne miesto?
Or do you need more?
Alebo potrebujete viac?
Ain’t it hard keeping it so hardcore?
Nie je to ťažké držať to tak tvrdé?

I’m falling
padám
In all the good times I find myself longing for change
Vo všetkých dobrých časoch sa mi zdá, že túžim po zmene
And in the bad times I fear myself
A v zlých časoch sa obávam

I’m off the deep end, watch as I dive in
Som z hlbokého konca, sledujte, ako sa ponorím
I’ll never meet the ground
Nikdy sa nedozviem
Crash through the surface, where they can’t hurt us
Pád cez povrch, kde nás nemôžu ublížiť
We’re far from the shallow now
sme ďaleko od plytkých teraz

In the shallow, shallow
Na plytkom, plytkom
In the shallow, shallow
Na plytkom, plytkom
In the shallow, shallow
Na plytkom, plytkom
We’re far from the shallow now
sme ďaleko od plytkých teraz

I’m off the deep end, watch as I dive in
Som z hlbokého konca, sledujte, ako sa ponorím
I’ll never meet the ground
Nikdy sa nedozviem
Crash through the surface, where they can’t hurt us
Pád cez povrch, kde nás nemôžu ublížiť
We’re far from the shallow now
sme ďaleko od plytkých teraz

In the shallow, shallow
Na plytkom, plytkom
In the shallow, shallow
Na plytkom, plytkom
In the shallow, shallow
Na plytkom, plytkom
We’re far from the shallow now
sme ďaleko od plytkých teraz