Lady Gaga – I’ll Never Love Again Songtekst Vertaling Nederlands

Wish I could
ik wou dat ik dat kon
I could have said goodbye
Ik had vaarwel kunnen zeggen
I would have said what I wanted to
Ik zou hebben gezegd wat ik wilde
Maybe even cried for you
Misschien huilde je zelfs voor jou

If I knew it would be the last time
Als ik wist dat het de laatste keer zou zijn
I would have broke my heart in two
Ik zou mijn hart in tweeën gebroken hebben
Tryin’ to save a part of you
Ik probeer een deel van je te redden

Don’t want to feel another touch
Ik wil geen andere aanraking voelen
Don’t want to start another fire
Wil geen nieuw vuur starten
Don’t want to know another kiss
Ik wil geen andere zoen kennen
No other name falling off my lips
Geen andere naam valt van mijn lippen
Don’t want to give my heart away
Ik wil mijn hart niet weggeven
To another stranger
Voor een andere vreemdeling
Or let another day begin
Of laat een andere dag beginnen
Won’t even let the sunlight in
Laat zelfs het zonlicht niet binnen
No I’ll never love again
Nee, ik zal nooit meer liefhebben
I’ll never love again
Ik zal nooit meer liefhebben
Ooouuu ooou oou
ho ho ho

Oh
Oh

When we first met
Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten
I never thought that I would fall
Ik had nooit gedacht dat ik zou vallen
I never thought that I’d find myself lyin’ in your arms
Ik had nooit gedacht dat ik mezelf in je armen zou zien liggen
Mmmm mmmm
Hmm hmm
And I wanna pretend that it’s not true oh baby that you’re gone
En ik wil doen alsof het niet waar is, o schat, dat je weg bent
Cause my world keeps turnin’ and turnin’ and turnin’ and I’m not movin’ on
Omdat mijn wereld blijft draaien en draaien en draaien en ik ga niet verder

Don’t want to feel another touch
Ik wil geen andere aanraking voelen
Don’t want to start another fire
Wil geen nieuw vuur starten
Don’t want to know another kiss
Ik wil geen andere zoen kennen
No other name falling off my lips
Geen andere naam valt van mijn lippen
Don’t want to give my heart away
Ik wil mijn hart niet weggeven
To another stranger
Voor een andere vreemdeling
Or let another day begin
Of laat een andere dag beginnen
Won’t even let the sunlight in
Laat zelfs het zonlicht niet binnen
No I’ll never love
Nee, ik zal nooit liefhebben

I don’t wanna know this feeling unless it’s you and me
Ik wil dit gevoel niet kennen tenzij jij en ik het zijn
I don’t wanna waste a moment
Ik wil geen moment verspillen
Hoooo ouuu
Ho ho
And I don’t wanna give somebody else the better part of me
En ik wil niemand anders het betere deel van mij geven
I would rather wait for you
Ik wacht liever op je
Hoooo ouuu
Ho ho

Don’t want to feel another touch
Ik wil geen andere aanraking voelen
Don’t want to start another fire
Wil geen nieuw vuur starten
Don’t want to know another kiss
Ik wil geen andere zoen kennen
Baby unless they are your lips
Baby tenzij ze je lippen zijn
Don’t want to give my heart away to another stranger
Ik wil mijn hart niet weggeven aan een andere vreemdeling
Or let another day begin
Of laat een andere dag beginnen
Won’t even let the sunlight in
Laat zelfs het zonlicht niet binnen
Oooo I’ll never love again
Ik zal nooit meer liefhebben
Love again
Opnieuw verliefd
I’ll never love again
Ik zal nooit meer liefhebben
I’ll never love
Ik zal nooit liefhebben
Again
Nog een keer

I won’t I won’t I swear I can’t
Ik zal niet ik zal niet Ik zweer dat ik het niet kan
I wish I could but I just won’t
Ik wou dat ik het kon, maar ik wil het gewoon niet
I’ll never love again
Ik zal nooit meer liefhebben
I’ll never love
Ik zal nooit liefhebben
Again
Nog een keer
Who oo oo oo oo
Wo ho
Hmmm
Hmm