Lady Gaga – Stupid Love Text Piesne Preklad v Slovensky

You’re the one that I’ve been waiting for
Ste ten, na ktorého som čakal
Gotta quit this cryin’, nobody’s gonna
Musím prestať plakať, nikto ma nebude uzdravovať
Heal me if I don’t open the door
Ak neotvorím dvere
Kinda hard to believe, gotta have faith in me
Je to trochu ťažké uveriť, ale musím mať vo mňa vieru

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)
Bojím sa, som zmätený, šokovaný (pozri sa na mňa)
I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)
Dostanem sa dolu, dolu dolu, ja dolu dolu, ja dolu dolu (pozri na mňa)
Freak out, I freak out, I freak out, I freak out
Bojím sa, som zmätený, šokovaný
Look at me now
Pozri sa na mňa teraz

‘Cause all I ever wanted was love
pretože všetko, čo som kedy chcela, bola láska
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah
Hej, hej, hej
All I ever wanted was love
Všetko, čo som kedy chcela, bola láska
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher)
Hej-ah, hej-ah, hej-ah (vyšší, vyšší)

I want your stupid love, love
Chcem tvoju hlúpu lásku, lásku
I want your stupid love, love
Chcem tvoju hlúpu lásku, lásku
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

Now, it’s time to free me from the chain
Teraz je čas oslobodiť ma od reťazca
I gotta find that peace, is it too late or
Musím nájsť ten mier, je príliš neskoro
Could this love protect me from the pain?
Mohla by ma táto láska ochrániť pred bolesťou?
I would battle for you (Even if I break in two)
Bojoval by som za teba (aj keby som sa rozdelil na kúsky)

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)
Bojím sa, som zmätený, šokovaný (pozri sa na mňa)
I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)
Dostanem sa dolu, dolu dolu, ja dolu dolu, dolu dolu
Freak out, I freak out, I freak out, I freak out
Bojím sa, som zmätený, šokovaný
Look at me now
Pozri sa na mňa teraz

‘Cause all I ever wanted was love
Pretože všetko, čo som kedy chcela, bola láska
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah
Hej, hej, hej
All I ever wanted was love
Všetko, čo som kedy chcela, bola láska
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher)
Hej-ah, hej-ah, hej-ah (vyšší, vyšší)

I want your stupid love, love
Chcem tvoju hlúpu lásku, lásku
I want your stupid love, love
Chcem tvoju hlúpu lásku, lásku
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

I don’t need a reason (Oh)
Nepotrebujem dôvod
Not sorry, I want your stupid love
Nepotrebujem tvoje ospravedlnenie, chcem tvoju hlúpu lásku
I don’t need a reason (Oh)
Nepotrebujem dôvod
Not sorry, I want your stupid love
Nepotrebujem tvoje prepáč, chcem tvoju hlúpu lásku
Higher, higher
Vyššie, vyššie

I want your stupid love, love (Oh, oh, woo)
Chcem tvoju hlúpu lásku, lásku
We got a stupid love, love (Love, love, oh)
Máme hlúpu lásku, lásku (Láska, láska, oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
I want your stupid love, love
Chcem tvoju hlúpu lásku, lásku
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
I want your stupid love, love-
Chcem tvoju hlúpu lásku, lásku